AKTUĀLI

Ķekavas novada iedzīvotāj, aicinām pārslēgt līgumu ar jauno apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu!

03.07.2018

Ķekavas novadā ir sākusies pieteikumu formēšana līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas stāsies spēkā no2018. gada 1. septembra. Lai izskaidrotu iedzīvotājiem līgumslēgšanas procesu, kā arī gaidāmos uzlabojumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas procesā, esam sagatavojuši atbildes uz jautājumiem, kurus iedzīvotāji visbiežāk mums uzdod. 
 

Kāpēc jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu? 

Pēc 1. septembra tiem, kuri nebūs noslēguši līgumus, atkritumu izvešana vairs netiks nodrošināta, jo esošie operatori savu darbību Ķekavas novadā pārtrauks. Tā kā iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu, pašvaldības konkursā izraudzītu uzņēmumu, kas nodrošina šo pakalpojumu, tad diemžēl automātiska līguma pāreja jaunā pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav iespējama. To paredz Jūsu privāto datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums. 


Kā iespējams noslēgt līgumu? 

Līgumu iespējams noslēgt vairākos veidos:

  • Interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā “e-pakalpojumi”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlieties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas skaitu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu. Tikai daži klikšķi un līgums ir noslēgts! 
  • Klātienē uzņēmumā "Clean R", Vietalvas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
  • Klātienē Ķekavas novadā:

Kāda būs mēneša maksa par atkritumu apsaimniekošanu?

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Ķekavā  no 1. septembra būs € 12,69 par m3, t.sk. PVN.  Iedzīvotāji varēs izmantot jau savā īpašumā esošos konteinerus, iegādāties tos īpašumā no jauna vai arī  nomāt tos, atbilstoši pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā”, iepirkuma rezultātiem. Tvertņu nomas maksas cenu lapu iedzīvotāji saņems ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms pakalpojuma uzsākšanas dienas. Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji saņems pēc pakalpojuma sniegšanas sev ērtā formā - par  ceturksni vai pusgadu, elektroniski vai pa pastu.
 

Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana? 

Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā un kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir 1 reizi mēnesī, bet tiem, kuri nekompostē un nešķiro - 2 reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām  - 1 reizi nedēļā, juridiskām personām – 2 reizes mēnesī.

Vasarnīcu, dārza māju un citu ēku iedzīvotājiem, kurās tie uzturas īslaicīgi, tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumus par to laika periodu, kurā iedzīvotāji uzturēsieties savā īpašumā. Grafiks ar šiem iedzīvotājiem vai apsaimniekotājiem tiks saskaņots individuāli, piedāvājot izvēlēties sadzīves atkritumu konteinerus vai marķētus maisus un somas. Arī sezonālo līgumu ietvaros, iedzīvotājiem būs iespēja šķirot atkritumus. 

Šķiroto atkritumu savākšana novadā tiks organizēta 1 reizi mēnesī, bet bīstamo, lielgabarīta atkritumu un elektronisko iekārtu savākšana - 1 reizi ceturksnī atbilstoši noteiktam grafikam, kurš iedzīvotājiem tiks paziņots pašvaldības mājas lapā un Ķekavas vēstīs. 
 

Ko darīt ar "zaļajiem atkritumiem" un papildu atkritumu apjomiem? 

Zaļo jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai, kā arī neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu apjomu savākšanai, būs iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta arī šo atkritumu izvešana. Piepildītos  atkritumu maisus to izvešanas dienā vajadzēs novietot blakus pilnajam konteineram, vai speciāli pieteiktā vietā, piemēram, pie dalīto atkritumu punkta vai konteinera, maģistrālo ielu malā utml. Maisu iegāde tiks nodrošināta no 14. augusta.
 

Ko darīt ar neizlietotajiem atkritumu maisiem no iepriekšējā operatora?

Ja esiet iegādājies sadzīves atkritumu un/vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas maisus no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja vai tos iegādāsieties līdz 14. augustam un nepagūsiet izmantot, tad turpiniet tos lietot. SIA “Clean R” izvedīs arī šos marķētos maisus.
 

Kā ērtāk šķirot sadzīves atkritumus?

Lai Ķekavas novada iedzīvotāji varētu ērti un pareizi šķirot sadzīves atkritumus, “Clean R” piedāvās iegādāties speciālas, izturīgas un ilgstoši lietojamas dalīti vākto atkritumu somas. Uz somām būs drukāta informācija par to, ko tajās drīkst un nedrīkst likt, tāpēc šķirošanas laikā būs iespēja ērti pārbaudīt un novērst šaubas par dažādiem materiāliem. Privātmāju iedzīvotāji šajās somās varēs šķirot papīru/kartonu, stiklu un PET pudeles/plastmasu. 

Vienas somas cena ir € 7,26, t.sk. PVN.  Ar šīs somas palīdzību tās saturu ir ērti  nogādāt uz jebkuru šķirošanas punktu novadā vai arī pieteikt to bezmaksas izvešanu. Šķiroto atkritumu savākšanai novadā tiks organizēts atsevišķs maršruts. 

Daudzdzīvokļu ēku pagalmos "Clean R" nodrošinās dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu ar speciāli marķētiem konteineriem. Ķekavas novada iedzīvotājiem būs iespēja pasūtīt arī konteineru bioloģiski noārdāmajiem virtuves atkritumiem. 
 

Kas būtisks mainīsies novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanā? 

Sakārtosim konteinerus
Slēdzot līgumu, Jums būs iespēja izvēlēties sadzīves atkritumu konteinera tilpumu (no 0,12 līdz 6m3) un atkritumu izvešanas biežumu. Iedzīvotājiem, kuru patreizējie konteineri ir bojāti un nav derīgi lietošanai, septembrī "Clean R" nodrošinās konteineru maiņu. Iedzīvotāji, kuru esošie konteineri ir labā stāvoklī un piemērotā tilpumā, varēs turpināt tos lietot. Ja konteiners ir iedzīvotāju īpašumā, to varēs turpināt lietot, bet operatora īpašumā esošie konteineri tiks iedzīvotājiem iznomāti. 

Nodrošināsim jaunu auto parku 
Ķekavas novada sadzīves atkritumu savākšanai uzņēmums "Clean R" nodrošinās divas pilnīgi jaunas pēdējiem, augstākiem vides standartiem atbilstošas automašīnas.

Nodrošināsim ērtu un mūsdienīgu saziņu
Aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuriem saziņai parocīga ir interneta vide, rēķinu saņemšana un apmaksa, līgumslēgšana, līgumu izmaiņas un jebkura cita saziņa ar pakalpojumu sniedzēju tiks nodrošināta interneta vidē, uzņēmuma mājas lapas www.cleanr.lvE-pakalpojumu sadaļā