AKTUĀLI

Vēl tikai augustā Carnikavas novada iedzīvotāji var noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 1. septembra

30.07.2018

Carnikavas novadā jau no jūnija sākuma norit jaunu līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Esam pateicīgi novada iedzīvotājiem par aktivitāti līgumslēgšanas posmā un aicinām arī pārējos iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt jauno līgumu.

Kā var noslēgt līgumu?

Līgumu var noslēgt vairākos veidos:

• Interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā “e-pakalpojumi”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlaties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas skaitu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu. Tikai daži klikšķi un līgums ir noslēgts!

• Augustā Carnikavas novada privātmāju iedzīvotāji kopā ar laikrakstu "Carnikavas novada vēstis" saņems vēstuli ar pakalpojuma līguma sagatavi, kuru aizpildītu var nosūtīt uzņēmumam "Clean R" pa pastu vai nogādāt kādā no klātienes līgumslēgšanas vietām.

• Klātienē uzņēmumā "Clean R", Vietalvas ielā 5, Rīgā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

• Klātienē Carnikavas novadā:Atgādinām, ka pēc 1. septembra tiem, kuri nebūs noslēguši līgumus, atkritumu izvešana vairs netiks nodrošināta, jo esošais operators savu darbību Carnikavas novadā pārtrauks. Tā kā iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu, pašvaldības konkursā izraudzītu uzņēmumu, kas nodrošina šo pakalpojumu, tad diemžēl automātiska līguma pāreja jaunā pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav iespējama. To paredz Jūsu privāto datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums. Noslēgt līgumu ar "Clean R" varēs arī septembrī un vēlāk, tomēr šādā gadījumā iedzīvotājiem pakalpojuma sniegšana netiks nodrošināta nepārtraukti.