AKTUĀLI

​Būtiskākais, kas jāzina par jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību Ikšķiles novadā

27.12.2016

Jau ziņots, ka no nākamā gada marta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā nodrošinās iepirkumu kārtībā izraudzīts atkritumu apsaimniekotājs – vides pakalpojumu uzņēmums SIA Clean R.

Uzvarot pašvaldības izsludinātajā iepirkumā ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, SIA Clean R ir ieguvis tiesības turpmākos septiņus gadus sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus novadā. Ikšķiles novada iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk būs jāmaksā 8,31 eiro par m3 (t.sk. PVN).

„Līdz ar mūsu darba uzsākšanu, pašvaldība sper nozīmīgu soli atkritumu saimniecības sakārtošanas virzienā – vienotajā pašvaldības organizētajā kārtībā ne tikai aicināts iekļauties ikviens, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā to paredz likums, bet arī ievērot vienādus noteikumus, kas atrunāti saistošajos noteikumos un līgumā ar apsaimniekotāju,” skaidro SIA Clean R izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Janvāra sākumā tiks izziņota un uzsākta līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām novadā. To varēs izdarīt gan elektroniski, autorizējoties ar internetbankas starpniecību – SIA Clean R mājaslapā, gan arī klātienē – pašvaldības administrācijas ēkā Ikšķilē, Peldu ielā 22, INPSIA “Ikšķiles māja” Ikšķilē, Dainu ielā 1A un Tīnūžu pagasta pārvaldē Kraujās, Tīnūžos.

Līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir jāslēdz katram atkritumu radītājam, jo katra ģimene (mājsaimniecība), vai uzņēmums rada atkritumus. Atšķirīgs ir to apjoms, tāpēc Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz minimālo atkritumu izvešanas biežumu. Minimālā izvešanas reižu skaita mērķis ir panākt, ka atkritumu apsaimniekošanas vienotajā sistēmā iesaistās ikviens atbilstoši saražotajam atkritumu daudzumam. Normatīvajos aktos parasti tiek iestrādāti vidējie rādītāji, tādēļ katram atbilstošākais izvešanas reižu biežums un konteinera tilpums jāizvēlas, konsultējoties ar savu atkritumu apsaimniekotāju.

Visu atkritumu radītāju atbildīga iesaiste vienotajā, pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir svarīga vairāku iemeslu dēļ, tostarp tāpēc, lai valsts spētu izpildīt Eiropas Savienības prasības – līdz 2020. gadam Latvija apņēmusies pārstrādāt 50% no valstī saražotajiem sadzīves atkritumiem. Atkritumu šķirošanas un pārstrādes attīstīšanai nepieciešama objektīva informācija par to, cik atkritumu tiek saražots konkrētajā teritorijā. Līguma esamība ar katru atkritumu radītāju, kā arī precīza uzskaite par saražoto atkritumu daudzumu nepieciešama, lai pašvaldība varētu plānot un nodrošināt iedzīvotājiem tālāku atkritumu šķirošanas infrastruktūras un iespēju piedāvājuma uzlabošanu.

“Mūsu pieredze – katrā pašvaldībā atkritumu saimniecības sakārtošana notiek atšķirīgi. Uzsākot darbu Ikšķiles novadā, kopā ar pašvaldību darīsim visu, lai pienācīgi izskaidrotu izmaiņas un pakalpojuma pārņemšanu nodrošinātu plūdeni. Līguma nosacījumi pašvaldībās, kurās nav bijis iepirkums un nav attiecīgi iepriekš noregulēti atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pamati, katrs gadījums ir īpašs – katrs grib uzdot jautājumu un saņemt atbildi. Mēs būsim gatavi to sniegt”, uzsver V.Stankevičs.

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ir to šķirošana, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek izvesti bez maksas. Tāpēc ikšķiliešiem būs iespēja samazināt rēķinus par atkritumu uzvešanu, tos šķirojot. Bez maksas atbrīvoties no papīra, plastmasas un stikla atkritumiem varēs publiski pieejamos šķiroto atkritumu savākšanas punktos. Pašvaldība plāno ievērojami uzlabot atkritumu dalītās savākšanas un šķirošanas iespējas. Papildus esošajiem 15 atkritumu šķirošanas punktiem tiks izveidoti vēl vismaz 16 punkti. Tāpat tiks nodrošināta dalīto atkritumu – papīra, plastmasas, stikla un metāla izvešana ar šķiroto atkritumu konteineriem. Savukārt bez maksas atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem varēs kompostēšanas laukumā. Gādājot par plašākām atkritumu šķirošanas iespējām, SIA Clean R nodrošinās dalīti savākto sadzīves atkritumu šķirošanas laukuma un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izbūvi pašvaldības norādītajā vietā – nekustamajā īpašumā “Kaparāmura karjers – Ezeri”, Tīnūžu pagastā (blakus jau esošajam šķirošanas laukumam).