AKTUĀLI

“Clean R” atkārtoti aicina Carnikavas novada iedzīvotājus noslēgt līgumus

11.09.2019

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” aicina tos Carnikavas novada iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus, paveikt to nekavējoties. 

Ziemas sezonā (no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada aprīlim) “Clean R” darbinieks pieņems klientus Carnikavā, pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” telpās, Stacijas ielā 7, katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā plkst. 8.30-17.00. Pārtraukums - plkst.12.00 - 12.30.

Līgumu iespējams noslēgt arī interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties “Clean R” Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, kā arī darba dienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz Klientu centra tālruni 67111001 vai klātienē darba laikā uzņēmuma birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā.

Līgumu kontrolē iesaistīsies policija

Vēlamies brīdināt, ka Carnikavas novada Pašvaldības policija drīzumā sāks atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli. Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā ir no 70 līdz 700 eiro. Tāpat policija raudzīsies, lai pie dalīti vākto atkritumu konteineriem netiktu izmesti sadzīves atkritumi u.tml.

Atgādinām, ka plašāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā pastāvīgi varat atrast www.komunalserviss.carnikava.lv izvēlnē “Atkritumu apsaimniekošana”