AKTUĀLI

Clean R 2016. gadā kāpina apgrozījumu par 56 %

20.07.2017

Latvijas vides pakalpojumu nozares līdera – uzņēmuma Clean R apgrozījums 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis par 56 %, sasniedzot EUR 32,4 milj. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem 2016. gadā bija EUR 1,68 milj., kas ir par 2,6 % mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā. Tā liecina auditētie uzņēmuma darbības rezultāti.
Clean R pamatdarbības virzieni ir atkritumu apsaimniekošana, telpu uzkopšanas pakalpojumu, kā arī teritoriju un ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana. Pērn uzņēmums aktīvi piedalījās iepirkumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums paplašinājis tirgus daļu Latgales reģionā, iegūstot tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas un Vārkavas novadā. Clean R ir arī pilnsabiedrības Vides pakalpojumi Liepājai vadošais partneris. Pilnsabiedrība 2016. gada decembrī uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas dienvidu daļā un Rucavas novadā. Clean R pērn aktīvi piedalījās iepirkumos par teritoriju un telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu – izcīnītas tiesības nodrošināt pašvaldības teritoriju uzturēšanu Rēzeknes pilsētā, veikt ielu ziemas uzturēšanas darbus Liepājā un Gulbenē. 
"Uzņēmuma darbību pērn būtiski ietekmēja vairāki ārēji apstākļi. Pirmkārt, uzkopšanas pakalpoju-mu nozarē bija vērojama sīva konkurence, ko būtiski pastiprina "pelēko" uzņēmumu īpatsvars. Tas nelabvēlīgi ietekmē godīgi strādājošo nozares uzņēmumu rentabilitāti. Situāciju līdzsvaroja vairāku pašvaldību izsludinātie konkursi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Neraugoties uz izaicinājumiem, mums ir izdevies saglabāt nozares līdera pozīcijas un palielināt tirgus daļu, kuru plānojam audzēt arī turpmāk," uzsvēra Clean R valdes priekšsēdētājs Jānis Leimanis. Uzņēmuma darbinieku vidējais skaits 2016. gadā ir sasniedzis 1503.
Pērn noslēdzās Clean R un SIA Pilsētvides serviss (agrāk SIA Vides pakalpojumu grupa) apvienošanās. Tās gaitā Clean R ievērojami pilnveidojis darbības efektivitāti un kvalitāti, kā arī veicis vērā ņemamas investīcijas jaunu sadzīves atkritumu savākšanas automašīnu iegādē un citu aktīvu (galvenokārt, sāls kaisīšanas iekārtu, telpu tīrīšanas iekārtu, lielgabarīta un mazgabarīta  atkritumu konteineru) atjaunošanā. 
Kopš 2016. gada 1. janvāra Clean R ir pievienota Baltijas valstīs lielākā sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca, kas atrodas Getliņi EKO atkritumu poligona teritorijā. Rūpnīcas gada jauda ir 300 000 tonnu sadzīves atkritumu, kas tiek savākti Lielrīgas reģionā un līdz šim tika apglabāti atkritumu poligonā. 2016. gadā Clean R ir būtiski palielinājis otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjomu – līdz 25 000 tonnu.
Lai attīstītu no sadzīves atkritumiem atšķirotu otrreiz pārstrādājamo materiālu šķirošanas un pārstrādes biznesa virzienu, 2016. gadā Clean R uzsāka reorganizācijas procesu, nodalot sadzīves atkritumu šķirošanas un pārstrādes biznesu jaunā komercsabiedrībā. Clean R reorganizācija noslēdzās 2016. gada 27. decembrī. Tās rezultātā ir izveidota jauna komercsabiedrība – SIA Vides resursu centrs, kurai nodoti visi Clean R aktīvi, saistības un darbinieki, kas ir saistīti ar sadzīves atkritumu šķirošanas un pārstrādes funkcijām. SIA Vides resursu centrs 100 % kapitāldaļu īpašnieks ir Clean R.