AKTUĀLI

Clean R viens no pirmajiem Latvijā ir sertificējis integrētās kvalitātes, vides pārvaldības, energoefektivitātes, arodveselības un darba drošuma vadības sistēmas

07.02.2017

Vides pakalpojumu sniedzējs Clean R ir saņēmis starptautiski atzītu kvalitātes novērtējumu jomās, kas aptver visas uzņēmuma darbības sfēras. Novērtējums saņemts integrētas kvalitātes, vides pārvaldības, energoefektivitātes, arodveselības un darba drošuma vadības sistēmās.

Novērtējums sertifikātu formā apliecina mūsu - nozares līdera - kvalitātes solījumu. Klientiem tas ir solījums, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, un uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls. Mūsu darbiniekiem tas ir solījums rūpēties par viņu arodveselību un darba drošību, mazinot riskus šajā jomā. Mūsu valstij tas solījums, ka mēs darbojamies atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām un nepārtraukti veicam uzlabojumus vides jomā. Savukārt, mūsu uzņēmuma vadībai tas ir apliecinājums, ka darbojamies energoefektīvi, samazinām enerģijas patēriņu, tādējādi palielinot savu konkurētspēju.

Sertifikāciju veica sertifikācijas organizācija SIA Bureau Veritas Latvia un procesa rezultātā SIA Clean R ir saņēmis sertifikātus ISO 9001:2015 (Kvalitātes pārvaldības sistēmas), ISO 14 001:2015 (Vides pārvaldības sistēmas), LVS OHSAS 18001:2007 (Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas) un LVS EN ISO 50001: 2012 (Energopārvaldība). Visi šie starptautiskie standarti nosaka principus, kādus uzņēmums ievēro, lai sasniegtu darbības rezultātus un uzlabotu esošo vadības sistēmu, nodrošinātu dokumentu un to aprites drošību, savlaicīgi identificētu kļūdas procesos, kā arī pilnveidotos.