AKTUĀLI

Dagdas novada iedzīvotājiem "Clean R" piedāvā iespēju noslēgt līgumus pagastu pārvaldēs

04.09.2019

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" aicina Dagdas novada iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām, septembrī Dagdas novada pagastu pārvaldēs viesosies uzņēmuma klientu konsultants, kas palīdzēs nokārtot visas nepieciešamās formalitātes un sniegs atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Ņemot vērā, ka no 1. oktobra "Clean R" sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, līgumi ir jāpārslēdz visiem Dagdas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, "Clean R" aicina līgumus pārslēgt savlaicīgi – līdz šā gada 1. oktobrim. Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 30. septembrim. Ja līgums netiks pārslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks veikta.

"Clean R" klientu konsultanta darba laiki pagastu pārvaldēs:

Pagasts

Adrese

Datums

Laiks

Andrupenes pagasta pārvalde

Skolas iela 3, Andrupene, Dagdas novads

09.09.19.

8:00-12:00

23.09.19.

13:00-16:00

Andzeļu pagasta pārvalde

„Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads

09.09.19.

13:00-16:00

23.09.19.

8:00-12:00

Asūnes pagasta pārvalde

Dārza iela 1, c. Asūne, Dagdas novads

04.09.19.

13:00-16:00

11.09.19.

8:00-12:00

Bērziņu pagasta pārvalde

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads

05.09.19.

8:00-12:00

12.09.19.

13:00-16:00

Ezernieku pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Ezernieki, Dagdas novads

06.09.19.

13:00-16:00

12.09.19.

8:00-12:00

Konstantinovas pagasta pārvalde

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas novads,

13.09.19.

13:00-16:00

24.09.19.

8:00-12:00

Ķepovas pagasta pārvalde

„Ošupe”, c. Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads

04.09.19.

9:30-12:00

11.09.19.

13:00-15:00

Svariņu pagasta pārvalde

Skolas iela 5, c. Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads

05.09.19.

13:00-16:00

13.09.19.

8:00-12:00

Šķaunes pagasta pārvalde

Šķaune, Dagdas novads

06.09.19.

8:00-12:00

24.09.19.

13:00-16:00

 

Līgumu iespējams noslēgt arī “Clean R" mājaslapas sadaļā "E-pakalpojumi". To var paveikt arī attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00–17.00) vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv. Tāpat līgumu var noslēgt pie uzņēmuma klientu konsultanta Dagdas pašvaldības telpās (Alejas ielā 4, Dagdā).