AKTUĀLI

Līdz 1. oktobrim Inčukalna novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu

21.08.2020

Nākamos piecus gadus sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā turpinās nodrošināt vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R”, kas tika izvēlēts iepirkuma procedūrā, iesniedzot pašvaldībai un iedzīvotājiem izdevīgāko piedāvājumu. Lai arī atkritumu apsaimniekotājs nemainās, starp pašvaldību un “Clean R” tiek slēgts jauns līgums, kas stājas spēkā 1. oktobrī, līdz ar to līgumi jāpārslēdz arī visiem novada iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir aicināti nekavēties ar jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, jo iepriekšējie līgumi spēku zaudēs 30. septembrī un atkritumu izvešana nenotiks līdz jaunā līguma noslēgšanas brīdim.

Iepirkuma procedūras rezultātā ir mainīts arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Jaunais tarifs aprēķināts pēc iepirkumā definētajiem nosacījumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tostarp dabas resursa nodokli, kas ik gadu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiek palielināts līdz ar to neizbēgami ietekmē atkritumu apsaimniekošanas tarifu klientiem. Ar 1. oktobri maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā būs 18,97 EUR/m3  ieskaitot PVN un, saskaņā ar līgumu, paliks nemainīgs turpmākos piecus gadus. 

Šobrīd iedzīvotāji ir aicināti nekavēties ar jauno līgumu noslēgšanu par atkritumu apsaimniekošanu – visiem līgumiem jābūt noslēgtiem līdz 1. oktobrim. 

Gādājot par iedzīvotāju ērtībām, “Clean R” Inčukalna novadā nodrošina iespēju līgumus par atkritumu apsaimniekošanu noslēgt arī klātienē – katru otro trešdienu no plkst. 10.00 līdz 16.30, Inčukalna novada pašvaldībā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā un Centra ielā 6, Gaujā, savukārt katru otro pirmdienu no pulksten 10.00 līdz 17.00 Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos. Precīzs klātienes izbraukumu grafiks atrodams “Clean R” mājaslapā www.cleanr.lv.

Katram iedzīvotājam, kas noslēgs līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, būs iespēja bez maksas saņemt arī atkritumu šķirošanas somu komplektu, kas palīdzēs uzsākt atkritumu šķirošanu. Somu komplektā ir divas somas no kurām viena paredzēta stiklam, bet otra - makulatūrai un iepakojumam, ļaujot mājās ērti atdalīt dažādās atkritumu frakcijas. Pēc piepildīšanas gan katram pašam somas jānogādā līdz publiski pieejamam šķirošanas punktam – Inčukalna novadā tādi ir 11. Precīza informācija par dalīti vākto atkritumu pieņemšanas punktiem Inčukalna novadā atrodama “Clean R” mājaslapā.

Papildus tam, novada iedzīvotājiem ir iespēja noslēgt arī dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līgumu, saskaņā ar kuru, pēc noteikta grafika vai pēc klienta individuāla pieteikuma, “Clean R” no klienta adreses sašķiroto materiālu izvedīs bez maksas. Bez maksas tiks uzstādīti arī dalīti vākto atkritumu konteineri.

Ir būtiski, ka, šķirojot atkritumus, ikviens var samazināt kopējo sadzīves atkritumu daudzumu, kas ir arī iespēja samazināt sadzīves atkritumu konteinera tilpumu, attiecīgi par atkritumu izvešanu maksāt mazākus rēķinus.

Neskaidros jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu, “Clean R” komandai var uzdot, gan tiekoties klātienē, līgumu pārslēgšanai noteiktajos laikos, gan arī rakstot elektroniski uz e-pastu kc@cleanr.lv


Līgumus aicinām slēgt:

  • elektroniski – mājaslapā www.cleanr.lv, sadaļā e-pakalpojumi, kur jauna līguma slēgšana neaizņems vairāk nekā 5 minūtes;
  • attālināti – piesakot līguma sagatavošanu pa tālruni 67111001, zvanot darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 – mēs sagatavosim un izsūtīsim Jums līgumu parakstīšanai;
  • attālināti – piesakot līguma sagatavošanu elektroniski, rakstot uz  kc@cleanr.lv – mēs sagatavosim un izsūtīsim Jums līgumu parakstīšanai. 
  • klātienē“Clean R” klientu apkalpošanas centrā– Vietalvas ielā 5, Rīgā (darba dienās no 8:00-17:00) un Mellužu ielā 17, Rīgā (otrdienās no plkst. 10:30-19:00, pārtraukums 14:00-14:30 un ceturtdienās 8:30-17:00, pārtraukums 12:00-12:30);
  • klātienē Inčukalna novadā:

– Katru otro trešdienu no plkst. 10.00 līdz 16.30, Inčukalna novada pašvaldībā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā un Centra ielā 6, Gaujā
– Katru otro pirmdienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos.


Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā būs novadā būs 18,97 EUR/m3 (t.sk.PVN 21%).

Rūpējoties ne tikai par sakoptu un tīru vidi, bet arī par sabiedrības izglītošanu atkritumu šķirošanas jautājumos, “Clean R” komanda jaunajā mācību gadā Inčukalna novada skolās organizēs informatīvās lekcijas skolēniem.

Inčukalna novada iedzīvotājiem būs iespēja pieteikt un izmantot vēl vairākus citus papildu pakalpojumus, piemēram, nodot vecās nokalpojušās vieglo automašīnu riepas par fiksētu tarifu – 1.98 EUR/gab. bez PVN. “Clean R” novada iedzīvotajiem nodrošinās iespēju iesaistīties arī bioloģiski degradējamo atkritumu šķirošanas procesā (precīzāka informācija par šī atkritumu veida šķirošanu būs pieejama “Clean R” mājaslapā – www.cleanr.lv) .