AKTUĀLI

Nīcas novada iedzīvotājus aicina noslēgt jaunus līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

19.03.2019

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir uzsācis jaunu līgumu slēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu Nīcas novadā. Jau ziņots, ka pašvaldība konkursa kārtībā ir izvēlējusies atkritumu apsaimniekotāju turpmākajiem septiņiem gadiem – "Clean R" –, kurš darbu uzsāks 1. aprīlī.

"Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību novadā, aicinām ikvienu Nīcas novada iedzīvotāju un uzņēmumu savlaicīgi noslēgt līgumu ar “Clean R”. Līgumu slēgšana šobrīd norisinās pilnā sparā, taču pieredze liecina, ka daudzi iedzīvotāji mēdz atlikt to uz pēdējo brīdi, riskējot, ka atkritumi var netikt izvesti, jo nav pagūts noslēgt līgumu," skaidro "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Līgumi jāpārslēdz visiem

Lai arī "Clean R" nodrošināja atkritumu izvešanu Nīcas novadā jau iepriekš, jauns līgums ir jānoslēdz visiem – gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Vecie līgumi zaudēs spēku 1. aprīlī. Īpaši jāuzsver, ka, nenoslēdzot jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar “Clean R”, atkritumu izvešana klientam pēc 1. aprīļa netiks veikta.

Visvienkāršāk līgumu ir noslēgt “Clean R" mājaslapas www.cleanr.lv, sadaļā "E-pakalpojumi", kas prasīs tikai dažas minūtes. Līgumu tāpat var noslēgt attālināti, sazinoties ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 67111001 (darba dienās plkst. 8.00–17.00) vai e-pastu kc@cleanr.lv.

Atkritumu šķirošana – veids, kā samazināt rēķinu

Ikviens Nīcas novada iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Pieredze rāda, ka vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot otrreizējai pārstrādei, – stikla pudeles un burkas, plastmasas, kartona un papīra iepakojums. Šķirojot atkritumus, mēs palīdzam dabai, veicinot tās resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu.

Publiski pieejami šķirošanas konteineri stiklam, papīram, kartonam un plastmasai izvietoti 10 novada vietās. Nīcā – Skolas ielā pie kūtiņām, Saules ielā 2, pie Nīcas vidusskolas, Bārtas ielā aiz veikala TOP, pie nepabeigtās mājas, pie Nīcas kultūras nama. Tāpat konteineri novietoti pie Otaņķu pagasta pārvaldes, Grīnvaltu ciemā pie garāžām, Bernātos stāvlaukumā pie „Dzintariņa”, kā arī Jūrmalciemā pie sabiedriskā centra „Ievas”. Tur ikviens Nīcas novada iedzīvotājs var atbrīvoties no papīra un plastmasas iepakojuma, kā arī stikla pudelēm un burkām. Uz konteineriem ir informatīvas uzlīmes par to, kur kāds atkritumu veids ir jāizmet.

"Clean R" arī piedāvā iespēju uzņēmumiem un privātpersonām izvietot savā teritorijā dalīto atkritumu vākšanas konteinerus, noslēdzot atbilstošu līgumu. Arī vairākām privātmājām iespējams vienoties par kopēju dalīto atkritumu izmešanas vietu, vienam iedzīvotājam tikai jāuzņemas atbildība. Īpaši jāuzsver, ka pareizi sašķirotus atkritumus apsaimniekotājs izved bez maksas.

Noteiks sadzīves atkritumu tilpuma atbilstību svaram

Sadarbībā ar Nīcas novada domi "Clean R" šogad veiks vairākus testa braucienus, lai nosvērtu pilnus sadzīves atkritumu konteinerus un salīdzinātu atkritumu tilpuma atbilstību svaram.

Saskaņā ar līdzšinējo praksi Latvijā un arī Nīcas novadā, sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, piedaloties konkursā par pakalpojumu sniegšanu, piedāvā pakalpojuma tarifu par viena kubikmetra (m3) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šādi mērījumi notiek visā Latvijā, iegūtie dati tiks izmantoti, lai noteiktu koeficientu, ar kura palīdzību nākotnē tiks veikts pārrēķins no 1 m3 uz 1 tonnu sadzīves atkritumu. Mērķis ir nodrošināt atkritumu svaram atbilstošu atkritumu izvešanas tarifu katrā no Latvijas pašvaldībām.

Gan Nīcas novada dome, gan "Clean R" aicina iedzīvotājus parūpēties un iespēju robežās vēl vairāk samazināt sadzīves atkritumu svaru un apjomu, tos šķirojot.