AKTUĀLI

Nīcas novadā samazinās atkritumu izvešanas tarifs

29.06.2020

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” informē, ka no 2020. gada 1. jūlija Nīcas novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Balstoties uz svēršanas koeficienta izmaiņām, tiek samazināta kopējā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteiktai kārtībai un 2018. gada 21. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi” noteiktajā kārtībā veiktajiem mērījumiem no 2020.gada 1.jūlija SIA “Clean R” samazinās maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No minētā datuma maksa par viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 19,74 EUR (ieskaitot PVN).

Izmaksas par attiecīgā konteinera apsaimniekošanas reizi Nīcas novada iedzīvotājiem no 2020. gada 1. jūlija:

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir attiecināta arī uz bioloģiski noārdāmo atkritumu (arī dārzu, parku) un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu. 

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, ko ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Jautājumu gadījumā par sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām vai kompleksu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru zvanot – 67111001 vai rakstot uz kc@cleanr.lv.