AKTUĀLI

Noslēgts līgums par ekstrūzijas līniju projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros

13.03.2019

SIA “Clean R” ir noslēgusi piegādes līgumu par ekstrūzījas līniju projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” vajadzībām. Līgums noslēgts ar Austrijas kompāniju EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H par kopējo summu 722’000 EUR. Tehnoloģiskās iekārtas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu plastmasas atkritumu – zema un augsta blīvuma polietilēna atkritumu un polipropilēna atkritumu pārstrādi granulās, kas ir plastmasas pirmapstrādes forma, no kuras iespējams ražot dažādus plastmasas izstrādājumus.  Piegādes tiek veiktas projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros (līguma Nr. 5.2.1.2/17/A/002).