AKTUĀLI

Pakāpeniski samazinās Lielajā talkā savākto atkritumu daudzums

02.05.2019

Pēdējos gados ir vērojama pozitīva tendence Lielajā talkā savākto atkritumu daudzumam pakāpeniski samazināties. Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" Lielās talkas ietvaros no Rīgas izvedis 243,72 tonnas atkritumu. Talkā savāktie atkritumi no galvaspilsētā pieteiktajām talkas vietām tiks izvesti līdz nedēļas beigām.

""Clean R" vārdā vēlos pateikties ikvienam Lielās talkas dalībniekam par atsaucību un iesaistīšanos Rīgas sakopšanā. Tāpat sirsnīgs paldies mūsu darbiniekiem, kas ir ieguldījuši lielu darbu, lai operatīvi savāktu maisus ar talkā savāktajiem atkritumiem. Ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, šogad Lielās talkas ietvaros savākto atkritumu daudzums ir kļuvis mazāks gan Rīgā, gan ārpus tās. Kopumā pēdējos gados atkritumu daudzums sarūk, kas ir lieliska ziņa ikvienam Latvijas iedzīvotājam – apkārtējā vide pakāpeniski kļūst tīrāka un sakoptāka un ir mazāk vietu apkārt, kur jātalko," uzsver "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

"Clean R" nodrošina tikai īpašajos Lielās talkas maisos savākto atkritumu izvešanu no iepriekš reģistrētajām talkas vietām. Atkritumu izvešanas maršrutā tiek iekļautas tikai un vienīgi iepriekš pieteiktas vietas. Tomēr, ja ir pamanīti neizvesti Lielās talkas maisi citviet, iedzīvotāji ir aicināti ziņot par tiem Lielās talkas koordinatoriem vai savai izpilddirekcijai. Pieredze liecina, ka nereti iedzīvotāji talkas laikā savāktajiem maisiem pievieno arī savus mājsaimniecībā radušos atkritumus. Paredzēts, ka talkas atkritumus izvedīs līdz 5. maijam. Izvestie atkritumi tiks nogādāti šķirošanas rūpnīcā vai atbilstošā pārstrādes vietā.

Viens no izaicinājumiem, ar kuru "Clean R" nākas saskarties katru gadu, ir talkas ietvaros savāktie videi kaitīgie un bīstamie atkritumi. Šie atkritumu lielākoties tiek radīti ikdienā, piemēram, baterijas, auto akumulatori, elektriskās un elektroniskās iekārtas, apgaismes iekārtas un luminiscentās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu, sadzīvē radušies medicīnas atkritumi, sadzīvē lietoti ķīmijas līdzekļi un to iepakojums, eļļas un filtri, būvniecības atkritumi, tajā skaitā krāsas, lakas, līmes un šķīdinātāji, automašīnu riepas u.c. Ja starp talkas atkritumiem ir videi kaitīgie vai bīstamie atkritumi, iedzīvotāji lūgti sazināties ar talkas koordinatoriem vai ziņot savai izpilddirekcijai, lai tie nenonāktu kopējā atkritumu plūsmā.

"Clean R" arī atgādina, ka, domājot par sakoptu un zaļu vidi Latvijā, ir svarīgi ne vien reizi gadā piedalīties Lielajā talkā, bet arī rūpēties par to, lai atkritumi nenonāktu apkārtējā vidē – laukos, mežos, grāvjos un arī pilsētu un citu apdzīvotu vietu koplietošanas teritorijās. Tāpēc "Clean R" aicina katru no mums par sevis radītajiem atkritumiem uzņemties atbildību ik dienas, tos šķirojot un pienācīgi apsaimniekojot.