AKTUĀLI

​Rīgā sāk sociālo eksperimentu, kurā aicina pievērsties pareizai atkritumu šķirošanai

18.08.2016

Pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks ir uzsācis nebijušu sociālo eksperimentu, kura ietvaros kāda Rīgas daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji ir apņēmušies vairāk kā divus mēnešus šķirot atkritumus, turklāt to darot pareizi. Projektā ar savu informatīvo un tehnisko atbalstu iesaistījies arī vides pakalpojumu uzņēmums Clean R.

Eksperimentā ir piekrituši iesaistīties nama Meiju ielā 2 iedzīvotāji, kas līdz 31. oktobrim ir apņēmušies būtiski palielināt savas ēkas iemītnieku sašķiroto atkritumu apjomu.

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par sadzīves atkritumu šķirošanas iespējām, daloties ar pieredzi, ko guvuši nama Meiju ielā 2 iemītnieki. Eksperimenta rezultāti palīdzēs tā iniciatoriem izvērtēt, vai atkritumu šķirošanu ir iespējams ieviest daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, iesaistot visus iedzīvotājus. Tāpat noskaidrosies, vai motivējot nama iedzīvotājus un izvirzot sasniedzamus šķirošanas mērķus, ir iespējams mainīt viņu atkritumu šķirošanas paradumus.

"Ar šo sociālo eksperimentu mēs vēlamies parādīt plašākai Latvijas sabiedrībai, ka atkritumu šķirošana ir uzdevums, kas ir pa spēkam ikvienam. Šķirojot atkritumus, mēs gan saudzējam dabas resursus, gan arī rūpējamies par tīru apkārtējo vidi. Turklāt pareiza atkritumu šķirošana ir veids, kā būtiski samazināt ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu," uzsver Clean R izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Projekta laikā Clean R mājas iedzīvotājiem nodrošina īpaši pielāgotu inventāru atkritumu šķirošanai dzīvokļos, turklāt pie mājas uzstādīti jauni sadzīves un šķiroto atkritumu konteineri ar informatīvajiem plakātiem par pareizu atkritumu šķirošanu.

Uzsākot projektu, mājas iedzīvotājiem 15. augustā notika informatīvs pasākums, kurā tika sniegta plašāka informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, kā arī atbildēts uz neskaidrajiem jautājumiem. Nama iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka galvenais iemesls, kāpēc viņi šķirotu atkritumus, ir rūpes par vidi – kā svarīgāko to min vairāk nekā puse aptaujāto. Ne mazāk svarīgs motivējošais faktors ir vēlme samazināt atkritumu izvešanas rēķinu visai mājai. Lielākā daļa nama iemītnieku (43%) jau šķirojot atkritumus tagad. Vairāk kā trešdaļa (37%) respondentu norāda, ka projekts palīdzēs tiem uzlabot zināšanas un tādējādi sekmēs atkritumu šķirošanas kvalitāti. Pārējie nama iedzīvotāji pauž gatavību šķirošanu, pateicoties šim projektam. Aptaujas dalībnieki ir gatavi šķirot visa vieda atkritumus - kartonu, plastmasu un PET pudeles, kā arī stikla taru.

Eksperimentam noslēdzoties, tiks apkopoti dati par sadzīves un šķiroto atkritumu daudzuma izmaiņām šajā namā, uzskatāmi parādot, cik labi Meiju ielas 2 nama iedzīvotājiem ir veicies ar pareizu atkritumu šķirošanu.