AKTUĀLI

Rīgas paraugmāja atkritumu šķirošanā saņem balvu

04.09.2017

Pateicībā par ēkas iedzīvotāju atsaucību, aktīvu un ieinteresētu dalību socilālajā eksperimentā "Atkritumu šķirošanas paraugmāja", kā arī pozitīvu sadzīves atkritumu šķirošanas rezultātu saglabāšanu ilgstošā posmā pēc eksperimenta, šodien Meiju ielas 2 Rīgā ēkas iedzīvotāji saņēma balvu - pievilcīgu un ērtu atkritumu konteineru nojumi, kas labiekārto  un padara glītāku ēkas pagalma vidi. 

2016. gada 15. augustā SIA "Clean R" un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" uzsāka vēl nebijušu sociālo eksperimentu - "Atkritumu šķirošanas paraugmāja". Atkritumu šķirošanas projekts norisinājās dzīvojamā mājā Meiju ielā 2, Rīgā, kur iedzīvotāji atbalstīja atkritumu šķirošanas uzsākšanu. Vairāk kā trīs mēnešu garumā mājas iedzīvotāji aktīvi šķiroja atkritumus, savukārt mājas pārvaldnieks un atkritumu apsaimniekotājs veica šķiroto atkritumu monitoringu. Projekts noslēdzās ar pozitīvu rezultātu - mājas iedzīvotāji sasniedza 20% sadzīves atkritumu samazinājumu, šķirojot atkritumus.

Deviņus mēnešu pēc eksperimenta noslēguma Meiju ielas iedzīvotāji ir saglabājuši pozitīvu un videi draudzīgu skatījumu uz atkritumu apsaimniekošanu. No ēkas iedzīvotāju radītajiem sadzīves atkritumiem 28% tiek sašķiroti kvalitatīvi un par to apsaimniekošanu mājas iedzīvotāji nemaksā. Mēnesī no ēkas tiek izvesti ap 13 m3 nešķirotu un ap 5 m3 šķiroto atkritumu. Šajā posmā nav fiksēts neviens iedzīvotāju pārkāpums sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. 

Sociālā eksperimenta rezultāti rāda, ka kvalitatīvi šķirot sadzīves atkritumus var arī lielas daudzdzīvokļu ēkas un darīt to ilgstoši ikdienā nevis tikai eksperimenta laikā. 

Uzākot atkritumu šķirošanu, ikvienas mājas iedzīvotāji var samazināt izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu un saudzēt dabas sniegtos resursus. Samazināt izdevumus iespējams, jo šķiroto atkritumu izvešana un nodošana otrreizējai pārstrādei ir bez maksas! Turklāt sadzīves atkritumos ir aptuveni 30 - 40% šķirojamo materiālu.

Plašāk par eksperimenta rezultātiem lasiet šeit.