AKTUĀLI

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā no 2016. gada 1. aprīļa nodrošinās Clean R

01.03.2016

Sadzīves atkritumu izvešanu no š.g. 1. aprīļa Dagdas novadā nodrošinās Clean R. Maksa par sadzīves atkritumu izvešanu no 1. aprīļa būs 14.41 eiro par m³ ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un tas ir par 5 eiro mazāk kā līdz šim.
Sadzīves atkritumu izvešanas tiesības Clean R ieguvis iepirkuma rezultātā un no attiecīgā datuma Clean R ir vienīgais uzņēmums, kas ir tiesīgs novadā nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Dagdas iedzīvotāji aicināti jau šobrīd pārslēgt līgumu ar jauno pakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību. Iedzīvotāji un juridiskās personas aicinātas slēgt līgumus savlaicīgi – ne vēlāk kā līdz 18. martam.

Līgumus varēs noslēgt:

Andrupenes Tautas namā 8.martā 10:00-12:00 un 18.martā 14:00-16:00

Andzeļu Tautas namā 8.martā 14:00-16:00 un 18.martā 10:00-12:00

Asūnes pagasta pārvaldē 11.martā 14:00-16:00 un 16.martā 10:00-12:00

Bērziņu Tautas namā 10.martā 14:00-16:00 un 15.martā 10:00-12:00

Dagdas Tautas namā 7.martā 10:00-12:00, 9.martā 17:00-19:00 un 17.martā 14:00-16:00

Ezernieku Saietu namā 7.martā 14:00-16:00 un 17.martā 10:00-12:00

Konstantinovas Tautas namā 11.martā 10:00-12:00 un 16.martā 14:00-16:00

Kepovas pagasta pārvaldē 10.martā 10:00-12:00 un 15.martā 14:00-16:00

Svariņu Tautas namā 9.martā 14:00-16:00 un 14.martā 10:00-12:00

Šķaunes Tautas namā 9.martā 10:00-12:00 un 14.martā 14:00-16:00

Saskaņā ar Dagdas novada saistošajiem noteikumiem “ikviena Dagdas novada pašvaldības administratīvās teritorijas atkritumu radītāja, valdītāja (nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja vai iedzīvotāja, iestādes, komersanta) pienākums ir piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, tieši, noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu, šķirot atkritumus, nogādāt tos savākšanai paredzētajā vietā, kā arī samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu”.
Jautājumu un ierosinājumu gadījumā Clean R aicina iedzīvotājus zvanīt 67111001 vai rakstīt uz Clean R klientu centru.
Maksimāli ērtas iespējas līgumu noslēgt ar Clean R
Lai nodrošinātu ērtu līguma pārslēgšanu, Clean R pārstāvji norādītajās iestādēs piedāvās slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, konsultēs par konteinera tilpumu, informēs par pašvaldības noteikto atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atbildēs uz citiem, ar pakalpojumiem saistītajiem jautājumiem.
Aizpildīt un parakstīt līgumu varēs Dagdas novada pašvaldībā un visās pagastu pārvaldēs.
Tāpat līgumu iespējams slēgt, ierodoties SIA Clean R birojā – Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10 un Rīgā, Vietalvas ielā 5, bet interneta lietotāji – iedzīvotāji un juridiskās personas līgumu var izdrukāt no interneta vietnes www.cleanr.lv un parakstītu nosūtīt pa pastu.
Konteineri un atkritumu izvešanas biežums
Klienti, slēdzot līgumu, aicināti izvēlēties sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, kā arī izvedamo sadzīves atkritumu apjomu, norādot nepieciešamo konteinera tilpumu.
SIA Clean R klientiem Dagdas novadā piedāvā 0.14 m³, 0.24 m³, 0.66 m³, 1.1 m³ tilpuma konteinerus.
Minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums, ko noteikusi pašvaldība un ko atļauts ierakstīt pakalpojumu līgumā, ja vien klients nevēlas biežāku pakalpojuma saņemšanu, privātmāju teritorijās un ārpus pilsētas ir ne retāk kā 1 reizi mēnesī, pilsētā, izņemot privātmāju iedzīvotājus – ne retāk kā 1 reizi nedēļā.