AKTUĀLI

Tiesa noraida Daugavpils domes prasību pret "Clean R”

11.03.2019

Administratīvā rajona tiesa konstatējusi, ka vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" rēķini par atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils iedzīvotājiem ir bijuši pamatoti un izrakstīti atbilstoši ar pilsētas domi noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tāpēc noraidīta Daugavpils domes prasība par 773 639 eiro piedziņu no "Clean R" par it kā nepamatoti iekasētu maksu no Daugavpils iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

"Sniedzot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Daugavpils iedzīvotājiem, "Clean R" ir strādājis godprātīgi, likumīgi un profesionāli. Neskatoties uz virkni nesakārtotu lietu pilsētas saimniecībā, esam pildījuši savus darba pienākumus ar atbildības sajūtu un stingri ievērojot spēkā esošo likumdošanu. Diemžēl atkritumu apsaimniekošana šajā pilsētā vēsturiski ir ļoti politizēts jautājums. Arī šajā gadījumā Daugavpils domes prasība drīzāk jāuztver kā politiski motivēta rīcība. Tāpēc esam gandarīti, ka tiesa ir atsijājusi graudus no pelavām un apstiprinājusi, ka rēķinus esam izrakstījuši pamatoti," uzsver "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics.

Tiesa arī konstatējusi, ka Daugavpils dome nepamatoti piemērojusi "Clean R" līgumsodu par kopējo summu 64 500 eiro. Tika anulēti domes izrakstītie rēķini par līgumsodu, un tiesa uzlika pilsētas domei par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas atmaksāt "Clean R" tā samaksāto līgumsoda summas daļu 35 000 eiro un bankas ieturēto komisijas maksu 700 eiro, kopā – 35 700 eiro.