AKTUĀLI

Tuvojas 8. jūnijs – nolietoto riepu savākšanas akcijas diena

10.05.2019

Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu "Clean R" sestdien, 2019. gada 8. jūnijā, organizēs bezmaksas automašīnu riepu nodošanas akciju. Carnikavas novada iedzīvotāji, kuri vēlas bez maksas nodot 4 nolietotās automašīnu riepas, tiek aicināti līdz 3. jūnijam ieskaitot pieteikt šo pakalpojumu SIA "Clean R".

Klientiem riepu izvešana jāpiesaka SIA "Clean R" Klientu centrā līdz 2019. gada 3. jūnijam, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālruni 67111001. Piesakoties akcijai, ir jānosauc līguma numurs, riepu skaits, kā arī kontakttālrunis.

Iedzīvotāju ievērībai – atkritumu apsaimniekotājs riepas pieņems no klienta atkritumu apsaimniekošanas līgumā norādītās adreses. Šīs akcijas laikā riepas pieteiktajās adresēs pieņems tikai klientu klātbūtnē, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir aicināti pakalpojumu pieteikt savas mājas vecākajam, kas šīs ziņas apkopos un līdz 3. jūnijam nodos atkritumu apsaimniekotājam. Jāņem vērā, ka no viena dzīvokļa drīkst nodot četras automašīnu riepas un nama apsaimniekotājam pieteikumu sarakstā jānorāda dzīvokļa numurs un informācija par personu, kura nodod riepas (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, riepu skaits). Bez iepriekšējas pieteikšanās mājas vecākajam riepas 8. jūnijā netiks pieņemtas.

Novada iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa ietvaros, bez papildu samaksas, tiek nodrošināti vairāki papildpakalpojumi – vienu vai vairākas reizes gadā, speciālu akciju ietvaros. Piemēram, lielgabarīta atkritumu un nolietotās elektronikas savākšanas akcijas, kā arī riepu akcija. Ārpus šīs akcijas Carnikavas novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt nolietoto riepu savākšanu kā videi kaitīgo un bīstamo atkritumu izvešanas maksas pakalpojumu, kura tarifs ir 4,22 €/kg.