Demontāžas darbi

  • Objekta teritorijā un iekštelpās
  • Demontāžas atkritumu izvešana tālākai šķirošanai un pārstrādei
  • Bīstamu koku, krūmu, apaugumu zāģēšana un šķeldošana

Būvniecības vietas sakopšana

  • Vienreizēji vai regulāri tīrīšanas darbi būvniecības laikā
  • Teritorijas labiekārtošana: grunts piebēršana, melnzemes uzbēršana un līdzināšana
  • Ģenerālā tīrīšana pirms objekta nodošanas

Pieteikties pakalpojumam

1. konteiners

5.5 m3

Skatīt vairāk

2. konteiners

7.0 m3

Skatīt vairāk

3. konteiners

8.5 m3

Skatīt vairāk