Darbs Verso

CleanR Verso virzītājspēks ir nepārtraukta uzņēmuma un komandas attīstība, lai īstenotu mūsu misiju sakārtot cilvēka un vides attiecības. Tā ir māksla rūpēties, ieviešot jaunas tehnoloģijas, standartus un risinājumus, kas ļauj strādāt videi draudzīgāk un efektīvāk.

100

darbinieku dod otru dzīvi būvgružiem un izlietotam iepakojumam

85

profesijas katrai gaumei un vecumam

18-81

gads ir mūsu darbinieku vecums

Mūsu panākumu pamatā ir:

Atbildība

Atbildība

Mēs esam atbildīgi pret klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un vidi. Novērtējam atbildīgu attieksmi arī pret mums.

Atbildība

Atklātība

Strādājam atklāti un caurskatāmi.

Atbildība

Ilgtspēja

Izdarot izvēles šodien, mēs vēršam skatu nākotnē, ieviešot inovatīvus un vienlaikus praktiskus risinājumus.

Atbildība

Profesionalitāte

Mēs apgūstam jaunas zināšanas un izmantojam esošo pieredzi, lai sasniegtu izcilību.

Atbildība

Komanda

Mēs sadarbojamies un atbalstām viens otru ceļā uz jaunām virsotnēm.

Atbildība

Tīra vide

Mēs strādājam tā, lai vide pēc mums vienmēr paliktu tīrāka.

Ieguvumi darbiniekiem

Mūsu lielākā vērtība ir spējīgi un novērtēti darbinieki, kas izjūt piederību uzņēmumam, darbā jūtas droši un labi. Tāpēc mēs rūpējamies, lai komandai nekā netrūktu – gan ikdienas darbā, gan izaugsmē. Mēs nodrošinām:

Stabils atalgojums

Stabilu atalgojumu

i

algu vienmēr saņemsi noteiktajā dienā un apjomā.

Stabils atalgojums

Sociālās garantijas

i

varēsi būt drošs par sociālo aizsardzību, kad tā būs nepieciešama.

Stabils atalgojums

Apdrošināšana

i

varēsi izmantot veselības apdrošināšanu.

Stabils atalgojums

Atbalstu lielos notikumos

i

nodrošinām piemaksu bērna piedzimšanas, laulību un citos būtiskos dzīves notikumos.

Stabils atalgojums

Atbalstu ģimenei

i

gādājam, lai mūsu darbinieki varētu būt kopā ar saviem bērniem svarīgākajās gada dienās, piemēram, ar bērniem kopīgi pasākumi Ziemassvētkos.

Stabils atalgojums

Izglītošanos

i

iespēja apmeklēt apmācības un seminārus kvalifikācijas celšanai, izmantot apmaksātu mācību atvaļinājumu, piedalīties starpkomandu pieredzes apmaiņā.

Stabils atalgojums

Iedvesmojošus pasākumus

i

varēsi piedalīties komandu saliedēšanās pasākumos, kādus sev organizējam regulāri.

Stabils atalgojums

Patīkamus ikdienas darba apstākļus

i

ērts darba apģērbs, mūsdienīgs un visām drošības prasībām atbilstošs darba aprīkojums ir mūsu ikdiena.

Stabils atalgojums

Izaugsmes iespējas

i

karjeras izaugsme ir iespējama gan CleanR struktūrās, gan arī ārpus tās citos AS “CleanR Grupas” uzņēmumos. Strādājam ne vien Rīgā, bet arī citos reģionos un arī mūsu cilvēkiem ir plašas iespējas atrast darbu sev ērtā lokācijā.

Vakances

CleanR Verso piedāvā darbu dažādu nozaru speciālistiem gan uzņēmuma administrācijā, gan ārpus tās.

Vairāk par darba iespējām, uzzini sadaļā Vakances!