Pakalpojumi

Būvniecības atkritumi

Clean R šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales” īsteno visstingrākajām vides prasībām atbilstošu būvgružu šķirošanu un pārstrādi. Esam par aprites ekonomiku kā vārdos, tā arī darbos, tāpēc būvgružu šķirošanā un pārstrādē standartus veido, skatoties uz Clean R.

Skatīt vairāk

Industriālie atkritumi

Otrreizēji izmantojama iepakojuma – kartona un papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu CleanR Verso īsteno Baltijā modernākajā un lielākajā dalīti vāktu atkritumu šķirošanas centrā. Efektīvai iepakojuma apsaimniekošanai industriāliem un komercklientiem piedāvājam hidraulisko preskonteineru uzstādīšanu un apsaimniekošanu.

Skatīt vairāk

Šķirošanas centrs

CleanR Verso dalīti vākta iepakojuma šķirošana tiek īstenota Latvijā un Baltijā modernākajā un lielākajā dalīti vāktu atkritumu šķirošanas centrā, kas iepakojuma šķirošanu var nodrošināt vienlaikus uz trijām ražošanas līnijām. Centrā dažādās frakcijās tiek šķirots un tālākai pārstrādei sagatavots kā no iedzīvotājiem, tā industriāliem klientiem savāktais dalīti vāktais iepakojums. Pāršķirotie materiāli tālākai pārstrādei tiek novirzīti gan AS “CleanR Grupa” ražotnēs tepat Latvijā, gan arī tiek eksportēti pārstrādei citās valstīs.

Skatīt vairāk