Industriālie atkritumi

Pie industriālie atkritumiem pieskaitāmi atkritumi, kas rodas īstenojot saimniecisko darbību. Tie var būt gan atkritumi kas radušies ražošanas procesā, gan arī atkritumi, kas radušies īstenojot cita veida saimniecisko darbību. Efektīvai industriālo atkritumu apsaimniekošanai CleanR Verso nodrošina hidraulisko preskonteineru uzstādīšanu un apsaimniekošanu. 

Pieteikties pakalpojumam