Cenas kalkulācija

Aptuvenās izmaksas var aprēķināt, zinot 4 parametrus:

  • izvēlētā konteinera apjoma kubatūru
  • atrašanās vietu, kur konteiners jāuzstāda
  • būvniecības atkritumu sašķiroto sastāvu
  • lielgabarīta konteinera nomas maksu dienā aprēķina pēc tā tilpuma m3

Cena:

Konteineriem tilpumā līdz ≤ 10 m3 – 5.00 EUR/dienā + PVN

Konteineriem tilpumā virs ≥ 15 m3 – 10.00 EUR/dienā + PVN

Maksa par konteinera nomu tiek rēķināta, sākot no 8. kalendārās dienas.

Maksu par būvniecības atkritumu izvešanu nosaka to sastāvs:

  • Šķirotie būvniecības atkritumi, kas ir derīgi tālākai pārstrādei

Piemēram, betons, asfalts, ķieģeli, kārniņi, granīts, akmeņi, šķemba,  dakstiņi, flīzes, keramika, koks un koka būvkonstrukcijas, metāls  un citi būvgruži ar nelielu smilts un grants piemaisījumu.

Izmaksu ziņā tas būs lētāk nekā nešķirotiem atkritumiem.

  • Nešķirotie būvniecības atkritumi, kuros ir pārstrādei gan derīgi, gan nederīgi materiāli

Nešķirotos būvniecības atkritumos 40% no kopējā apjoma veido citi atkritumu veidi.

Nešķirotu būvniecības atkritumu apsaimniekošana ir būtiski dārgāka, tādēļ aicinām atkritumus šķirot, arī būvējot un demontējot.

Pieteikties pakalpojumam

1. konteiners

7.0 m3

Skatīt vairāk

2. konteiners

8.5 m3

Skatīt vairāk

3. konteiners

10.0 m3

Skatīt vairāk