Kāds darba devējs esam? Potenciālo darbinieku skatījums

Sniedzam drošību un stabilitāti

Algotu darbu strādājošie un studenti augstu novērtē “Clean R” kā veiksmīgu uzņēmumu savā jomā. Viņuprāt, “Clean R” raksturīga līderība, stabilitāte, rūpes par darbiniekiem, cienīgums, pašpārliecinātība, skaidra un pārliecinoša pozīcija tirgū.

Mūsu uzņēmums asociējas ar darba devēju, kam iezīmīga profesionalitāte, rūpīgi pieņemti lēmumi – katra rīcība tiek uzmanīgi pārdomāta, ikviena jaunā ideja un lēmums tiek racionāli izsvērts. Sakārtotība un analītika ir gan iekšējo, gan ārējo procesu pamatā. Tiek gaidīts, ka “Clean R” darbiniekiem ļaus gūt pārliecību par pareizi pieņemtiem lēmumiem, kā arī sniegs racionāli izsvērtu un pamatotu “lai nekā netrūktu” mikroklimatu.

Pastāv priekšstats, ka, strādājot “Clean R”, darbinieki jūt lepnumu par savu darbavietu, apzinoties, ka “Clean R” ir “neapstrīdams”, unikāls tirgus spēlētājs. Jo īpaši studenti “Clean R” uztver kā darba devēju, kam raksturīga mierīga, nemainīga vide, kuru neapdraud lieki satricinājumi, un kas rada drošības un stabilitātes sajūtu (ne tikai ar darba vidi, bet arī ar stabila un ilgtspējīga uzņēmuma tēlu). Studenti mūs raksturo kā uz attīstību un modernizāciju, jaunām tehnoloģijām orientētu uzņēm

“Clean R” tiecas strādāt mērķtiecīgi individuālisti

Kopumā 15 % algotu darbu strādājošo un nedaudz mazāk nekā piektā daļa studentu apsvērtu iespēju strādāt “Clean R”, ja uzņēmums varētu piedāvāt darbavietu, kas atbilst to specialitātei. Atvērtāki darbam “Clean R” ir gados jaunāki strādājošie (18 līdz 34 gadus veci darba ņēmēji), Rīgā dzīvojošie, augstākā līmeņa vadītāji un biznesa un vadības jomas speciālisti, pakalpojumu nozarē strādājošie un tie, kuru vēlamā darba devēja nozare ir ražošana. “Clean R” kā darba devēju tiecas izvēlēties tie, kam raksturīga patstāvība, svarīga sava individualitāte (nevis kolektīvisms) un pašapliecināšanās.

Jārāda dažādība un darba daudzveidība

Diemžēl vienlaikus respondenti arī pauž, ka “Clean R” kā darba devējam mazāk raksturīgs ir interesants un daudzveidīgs darba saturs. Tas nozīmē, ka mums priekšā ir daudz darbu, lai parādītu, kāda ir darbinieku ikdiena un darba uzdevumi, informējot, cik daudzšķautņains ir darbs “Clean R”. Ir ne vien jāvēsta par ikdienas pienākumiem, bet arī jārada precīzāks priekšstats, cik dažādu profesiju pārstāvju strādā “Clean R”, cik nozīmīgs ir ikviena veikums, un arī plašāk – cik mūsu nozare ir būtiska sabiedrībai un videi. Vienlaikus arī vairāk ir jāstrādā, lai parādītu dažādās iespējas, ko piedāvājam darbiniekiem, lai nodrošinātu viņu izaugsmi un izglītošanu atbilstīgi amata specifikai.

Potenciālo kandidātu attieksmi pret “Clean R” kā darba devēju nosaka arī līdzšinējā pieredze – gan pozitīvā vai negatīvā saskarsme ar uzņēmuma darbiniekiem, gan uzskati par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Tāpēc ļoti būtiska ir ne vien klientu apkalpošanas darbinieku, bet arī mūsu katra loma kā uzņēmuma vēstnešiem sabiedrībā, lai mēs ar lepnumu un prieku spētu runāt par darbu “Clean R” un to, kā palīdzam padarīt ikviena ikdienu tīrāku, drošāku un dabai draudzīgāku. Pavisam tiešsaistes intervijās šā gada aprīlī un jūnijā tika apzināts 1100 algotu darbu strādājošo un 605 studentu, kuri ienāk darba tirgū, viedoklis.