Atkritumu šķirošana

Pieteikties

CleanR saviem klientiem nodrošina konteinerus stikla, plastmasas, metāla un papīra iepakojumam, kā arī BIO atkritumu dalītai izvešanai un pārstrādei. Un no šī gada ir pieejams arī konteiners – apģērbam, apaviem un mājas tekstilam.

Atkritumu šķirošana ir labākais veids, kā mazināt savas pēdas nospiedumu vidē un veicināt atkritumu pārstrādi. Turklāt, tas ir efektīvākais veids, kā samazināt savus izdevumus par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas tarifs ir vismaz par 40% mazāks nekā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Pieteikties pakalpojumam