Atkritumu šķirošana Rīgā kļūst vēl pieejamāka

01.07.2022

Ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā, kas iedzīvotājiem būtiski paplašina atkritumu šķirošanas iespējas. Noteikumi paredz, ka ar 1. jūliju, komersantiem sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem ir jānodrošina atkritumu šķirošana pie tirdzniecības vietām, degvielas uzpildes stacijām un pašapkalpošanās automazgātavām.

Saskaņā ar noteikumiem, pie tirdzniecības vietām ar platību virs 500 m2, ja tai ir pieguļošā teritorija*, degvielas uzpildes stacijām un pašapkalpošanās automazgātavām ir jābūt vismaz vienam vieglā iepakojuma (papīrs, plastmasa, metāls) un vienam stikla iepakojuma šķirošanas konteineram.

Rīgas pašvaldība pēdējo gadu laikā aktīvi pievērsusies šķirošanas veicināšanai. Kā vēstīts iepriekš, no šā gada marta tiem mājas apsaimniekotājiem, kuru pārvaldībā ir daudzdzīvokļu ēkas ar vismaz 5 dzīvokļiem, ir jānodrošina vismaz viens vieglā iepakojuma konteiners, savukārt, daudzdzīvokļu ēkai ar 10 dzīvokļiem – jānodrošina viens vieglā iepakojuma un viens stikla iepakojuma konteiners. Vairāk informācija pieejama šeit.

Atgādinām, ka konteineri ar pareizi sašķirotu iepakojumu un stiklu tiek izvesti bez maksas.

* Noteikumi nav saistoši, ja tirdzniecības objektam nav pieguļošas autostāvvietas (izņemot ielu malu autostāvvietas).