Automatizēts process būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales”

Automatizēts process, kur šķirošanu vispirms veic mašīna, bet pēc tam centra darbinieki, nozīmē, ka ir krietni lielāks atkārtotai izmantošanai nododamā materiāla apjoms, saka Aurika. No būvniecības atkritumiem tiek atšķirots otrreiz izmantojams materiāls, piemēram, akmens šķembas un grants. “Darba process kopumā norit vieglāk, jo ir šī automatizētā līnija.” Centrā ik dienu atved no 200 līdz 500 kubikmetru būvgružu un viena no jomām, par kuru Aurika Ziediņa atbildīga, ir kravu pieņemšana, sašķirotā materiāla nosūtīšana, dokumentu sagatavošana par kravu apriti. Arī jauno darbinieku izglītošana.

Centrā “Nomales” pēdējā laikā izteikti manāms būvniecības apjomu pieaugums. “Jūtu, ka mūsu 2500 kvadrātmetru lielajā laukumā nu jau kļūst par šauru. Gribētos, lai teritorija tiktu paplašināta,” saka Aurika. Atbildot uz jautājumu, kas viņu šajā darbā motivē visvairāk, Aurika neminstinoties nosauc sava vadītāja Arnolda Ūdra vārdu. “Mana vadītāja lojalitāte: tas, ka vienmēr saņemu atbildi uz neskaidriem jautājumiem, ja nepieciešams – padomu. Tā ir liela veiksme, ka ir tik labs un saprotošs vadītājs, kurš no sirds rūpējas par saviem darbiniekiem.”