“Eko dienā” Carnikavas pagastā pārstrādei bez maksas nodoti 11 kubikmetri elektrotehnikas

11.10.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu 2021. gada 9. oktobrī organizēja “Eko dienu” Carnikavas pagastā. Tajā no iedzīvotāju adresēm bez maksas tika savākta sadzīves elektrotehnika, baterijas un luminiscentās spuldzes. Iespēju bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas izmantoja iedzīvotāji 24 adresēs, kopumā pārstrādei nododot 11 kubikmetrus elektrotehnikas (televizorus, veļasmašīnas, ledusskapjus, monitorus, procesorus, pļaujmašīnas u.c.). “Eko dienas” mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju centienus sakārtot īpašumus un izskaust iespēju, ka atkritumi nonāk vidē.

Nododot šīs nederīgās lietas otrreizējai pārstrādei, mēs kopā varam paveikt labu un videi draudzīgu darbu. Tā iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektrotehnika, baterijas un luminiscentās spuldzes ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes centros, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.