Rīgā darbu sākusi informācijas aprites sistēma PARIS

06.09.2022

Rīgā sekmīgi darbu sākusi informācijas aprites sistēma PARIS, kas efektīvāk ļauj Rīgas pašvaldībai pārraudzīt atkritumu apsaimniekošanas kārtību pilsētā. Sistēma, kurā notiek datu apmaiņa starp atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldību, sekmē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu mērķtiecīgu attīstību.

PARIS ir pašvaldības atkritumu radītāju un valdītāju informatīvā sistēma, kuru uztur Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Sistēmā ir ietverta informācija par Rīgas teritorijā esošiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu klientiem, to izvēlēto pakalpojumu veidu un apmēru. PARIS atvieglo pašvaldības iespējas izsekot tam, ka katram īpašumam ir nodrošināts atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums. 

Atgādinām, ka saskaņā ar noslēgto līgumu starp Rīgas domi un atkritumu apsaimniekotajiem, atkritumu apsaimniekotāju pienākums ir nodot datus par atkritumu radītājiem PARIS sistēmai. Dati tiek izmantoti tikai mērķim, lai pašvaldība varētu sekot līdzi mājsaimniecībām, kuras iesaistās vai neiesaistās pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Saskaņā ar noslēgto līgumu pašvaldībai tiek nodrošināti dati par:

  • spēkā esošiem līgumiem un adresēm, kur tiek sniegts pakalpojums;
  • šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem un atkritumu dalītās savākšanas punktiem;
  • atkritumu konteineru skaitu, tipu, lielumu un atkritumu veidu, kādam tie paredzēti;
  • atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu, tajos savākto atkritumu veidu.

Ja ir jautājumi par datu izmantošanu, aicinām vērsties Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā: [email protected] vai [email protected] .