Kā viegli šķirot pareizi?

28.05.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” ir sagatavojis izglītojošu materiālu par pareizas šķirošanas pamatprincipiem. Tajā ar vienkāršiem un skaidriem padomiem ikviens var izzināt, ko drīkst un ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu, sausā iepakojuma, stikla un bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu konteinerā, kā arī uzzināt, kā sašķirotos atkritumus izmest pareizi un videi visdraudzīgākā veidā.

Iepazīsties ar izglītojošo materiālu “Viegli šķirot pareizi!” šeit

Atkritumu šķirošana ir ne vien videi ilgtspējīgāka, bet arī palīdz ietaupīt naudu

Šķirojot atkritumus, mēs ietaupām gan naudu, gan dabas resursus, palīdzam radīt jaunu vērtību, esam atbildīgi un saudzējam vidi. Tādi šķirotie atkritumi kā iepakojums, stikls un tekstils tiek savākti un pārstrādāti bez maksas. BIO atkritumu (pārtikas un dārza atkritumu) apsaimniekošanas maksa ir būtiski lētāka nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kamēr nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar katru gadu pieaug un turpinās pieaugt. Proti, ja pērn dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos bija 50 eiro/tonnā, tad šogad tie jau ir 65 eiro/tonnā, un ar katru nākamo gadu cena pieaugs vēl par 15 eiro tonnā.

Atkritumu pārstrāde mazina vajadzību pēc pirmatnējām izejvielām – koka, grants un akmeņiem, metāla rūdas, naftas un citiem dabas resursiem, kā arī samazina ūdens un energoresursu patēriņu. Šķirotos atkritumus var pārvērst jaunos materiālos un resursos. No otrreizējām izejvielām gatavo olu iepakojumu kastes, papīra dvieļus, vienreizlietojamos papīra traukus, piezīmju blokus un klades, alumīnija, plastmasas un stikla dzērienu iepakojumu. Pārstrādātu plastmasu izmanto siltinājumam biezajās jakās un segās, jaunās mugursomās, apģērbā un neskaitāmās citās mantās, ko lietojam ikdienā. BIO atkritumi ir izejmateriāls biogāzes un komposta ražošanai.

Ikdienā šķirojot atkritumus, mēs arī samazinām atkritumu poligonu noslodziun neradām jaunus atkritumu kalnus, kuros aprok nešķirotus un nepārstrādājamus atkritumus, kas rada vides piesārņojumu. Galu galā neuzkraujam savus atkritumus uz nākamo paaudžu pleciem.

Ne vien šķirot, bet arī atbildīgāk patērēt

Mums ir ne vien jāparūpējas par to, ko darām ar jau radītajiem atkritumiem, bet arī jāmaina ikdienas paradumi, lai samazinātu atkritumu pieaugumu. Šos paradumus var veidot, veicot apdomīgākus pirkumus, izvēloties kvalitatīvākas preces un izstrādājumus, atsakoties no liekā iepakojuma, dodot priekšroku pārstrādājamiem materiāliem un pajautājot sev, vai man tiešām tas ir vajadzīgs. Apzināta atbilde uz jautājumu atklās, vai pakļaujamies mirkļa iegribām vai gluži pretēji – spējam veikt pārdomātus pirkumus un aizņemties nepieciešamo no kaimiņa vai īrēt.