Kāpēc dalīti vākti jeb šķirotie atkritumi tiek izbērti parastā sadzīves atkritumu automašīnā?

Izvešana

Dalīti vākto atkritumu izvešana notiek atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Vienīgā situācija, kad dalīti vākto atkritumu konteineru sastāvs tiek izbērts nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas automašīnās, ir reizēs, kad tiek konstatēts neatbilstošs atkritumu sastāvs šķiroto atkritumu konteinerā.

Šādos gadījumos Clean R informē līgumslēdzēju un aicina novērst pārkāpumu. Klientam ir divas iespējas. Pirmā – no konteineriem izņemt neatbilstošo sastāvu (ja pārējie atkritumi nav sabojāti un ir nododami tālākai pārstrādei). Otrā – dalīti vākto atkritumu konteinerus iztukšot kopā ar sadzīves atkritumiem, par ko tiek piemērota maksa atbilstoši līgumam un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksai pašvaldībā. Visbiežāk klienti izvēlās šos konteinerus iztukšot kopā ar sadzīves atkritumiem, kas iedzīvotājiem rada priekšstatu, ka šķirotie atkritumi tiek izvesti kopā ar sadzīves atkritumiem.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.