1. janvārī stājas spēkā jaunā Dabas resursu nodokļa likme, kas palielinās atkritumu apsaimniekošanas maksu

02.12.2022

Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” informē, ka Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes palielināšanās dēļ no 2023. gada 1. janvāra tiek mainīta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

LR Saeima Dabas resursu nodokļa likumā ir paredzējusi plānveidīgu DRN likmes palielināšanu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Likums nosaka, ka likme palielinās katru gadu 1. janvārī, un tas ir viens no instrumentiem, kā tiek īstenota Eiropas un Latvijas noteikto zaļo mērķu sasniegšana. DRN likmes plānveidīga palielināšana tiek īstenota, lai pakāpeniski aizvien jūtamāka būtu maksājuma starpība tiem klientiem, kas ikdienā gādā par atkritumu apjoma samazināšanu un šķiro atkritumus, tādējādi būtiska atkritumu apjoma apsaimniekošanu īsteno bez maksas, un tiem, kuri izvēlas nešķirot un visu mest vienā sadzīves atkritumu konteinerā.

Atbilstoši likumam ar 2023. gada 1. janvāri DRN likme pieaugusi no 80,00 uz 95,00 eiro par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu poligonā, tādējādi nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana sadārdzināsies. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, mainoties DRN likmei, atkritumu apsaimniekotājs to iekļauj atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tās spēkā stāšanās dienu. Tādējādi jaunā DRN likme atkritumu apsaimniekošanas maksā būs iekļauta ar 2023. gada 1. janvāri.

Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” akcentē, ka efektīvākais veids, kā samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, ir apdomīgs patēriņš un atkritumu šķirošana. Šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas tarifs ir vismaz par 20 % mazāks nekā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Rosinot samazināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu, CleanR saviem klientiem piedāvā uzstādīt savas mājas pagalmos kādu no dalīti vākto atkritumu konteineriem: dzelteno konteineru papīra, plastmasas un metāla iepakojumam, zaļo konteineru stikla iepakojumam, kā arī brūno BIO konteineru virtuves un dārza atkritumiem. Lai uzzinātu par labāko risinājumu un iegūtu informāciju par cenām, klienti tiek aicināti apmeklēt CleanR pašapkalpošanās portālu vai mobilo lietotni MANAI VIDEI. Mobilā lietotne MANAI VIDEI daudziem kļūst par ērtāko risinājumu savu vides pakalpojumu pārvaldīšanai. Aplikāciju ikviens bez maksas var lejupielādēt Google Play, App Store un citos lietotņu veikalos.

Papildus tam noderīgus paradumu maiņas padomus varat gūt vietnē www.nenoroc.lv un CleanR elektroniskajā bukletā “Viegli šķirot pareizi!”, kā arī uzņēmuma sociālajos tīklos. Tostarp CleanR regulāri piedāvā arī meistarklases pārdomātas atkritumu šķirošanas veicināšanai.