CleanR Grupa

Ar ievērojamu investoru pieprasījumu noslēdzas AS “CleanR Grupa” obligāciju emisija

12.12.2022

AS “CleanR Grupa”, kas pārvalda Latvijas vides pakalpojumu nozares vadošos uzņēmumus atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas jomā, ir emitējusi obligācijas 15 miljonu eiro apjomā, tādē jādi veiksmīgi noslēdzot uzņēmuma pirmo obligāciju emisiju.

Ar gada kupona likmi 6,5 % + 3M EURIBOR apmērā un trīs gadu dzēšanas termiņu      obligācijas slēgtā piedāvājuma formā tika piedāvātas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem visā Baltijas reģionā.

Pieprasījums pēc CleanR Grupas obligācijām ievērojami — pusotru reizi —  pārsniedza piedāvājumu, tostarp ar pārliecinošu Latvijas investoru interesi, tādējādi apliecinot Latvijas sabiedrības uzticēšanos uzņēmumam, tā līdzšinējai attīstības stratēģijai un nākotnes mērķiem. Aptuveni puse no CleanR Grupas obligacionāriem ir institucionālie investori.    

“Saņemtā ievērojamā investoru interese un pieprasījums no visām trīs Baltijas valstīm, bet īpaši no Latvijas, apliecina investoru uzticēšanos CleanR Grupas biznesa modeļa ilgtspējai. Grupas lielākais uzņēmums “CleanR” jau vairāk nekā pārdesmit gadu ir pierādījis sevi kā uzticamu partneri Latvijas pašvaldībām un iedzīvotājiem, piedāvājot kvalitatīvus pakalpojumus, digitalizētus klientu apkalpošanas risinājumus un ieguldot vides pakalpojumu nozares inovācijās. Mēs novērtējam investoru uzticību un ar augstu atbildības sajūtu turpināsim Grupas biznesa stratēģijas īstenošanu, fokusējoties uz ilgtspēju un klimata neitralitāti atbalstošiem risinājumiem visos biznesa virzienos,” stāsta AS “CleanR Grupa” padomes priekšsēdētājs Guntars Kokorevičs.

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts Grupas investīciju plāna īstenošanai, lai paplašinātu un diversificētu Grupas uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu klāstu, vienlaikus stiprinot uzņēmumu pozīcijas atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju un pilsētvides uzturēšanas jomā.

AS “CleanR Grupa” obligāciju emisiju organizēja AS “Signet Bank”, kas sniedz atbalstu Baltijas vadošajiem uzņēmumiem līdzekļu piesaistei kapitāla tirgū. AS “Signet Bank” pārstāve Investīciju pārvaldes vadītāja Kristiāna Janvare pauž: “Mums ir liels prieks, ka Baltijas kapitāla tirgum ir pievienojies tik kvalitatīvs emitents kā CleanR Grupa — tas ne vien paplašina Baltijas investoriem pieejamo ieguldījumu iespēju klāstu, bet arī veicina vietējo investoru ieguldīšanas kultūru. Piedaloties šādā emisijā, investors ne vien gūst iespēju nopelnīt ienākumus no procentiem, kas piesaistīti  EURIBOR, tādējādi kompensējot centrālo banku likmju celšanu, bet arī sniedz atbalstu vietējā uzņēmuma attīstības plānu realizēšanai. Obligāciju emisija piesaistīja lielu interesi gan no privāto, gan institucionālo investoru vidus — tajā piedalījās vairāk nekā 80 investoru no visām trīs Baltijas valstīm.”

Emitētās obligācijas plānots iekļaut AS “Nasdaq Riga” “First North” alternatīvajā tirgū ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no emisijas brīža.