Ar kompostēšanas meistarklasi bērnudārzā sāk izglītojošu pilotprojektu par to, kā vecais un liekais var pārtapt jaunā un derīgā

Trešdien, 26. aprīlī, pirmsskolas “CreaKids” filiālē Babītē sākts izglītojošs pilotprojekts par vidi, īpaši akcentējot bezatkritumu dzīvesveidu un kompostēšanu, kā efektīvu risinājumu bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanai, stāsta SIA “CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.

Pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem notika kompostēšanas meistarklase, tostarp apgūstot arī slieku komposta ierīkošanu. Iecerēts, ka pilotprojekts tiks atzīts par efektīvu risinājumu, kā pirmsskolas izglītības iestādē bērniem aizraujošā veidā parādīt to, kā vecais un liekais var pārtapt jaunā un vērtīgā.

Pilotprojekta iniciatore ir pirmsskolas “CreaKids” reģionālā vadītāja Diāna Kājiņa, kas, meklējot efektīvu veidu kā patiesi apsaimniekot nevis vienkārši izmest bioloģiski noārdāmos dārza atkritumus, ar jautājumu pēc padoma vērsās pie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “CleanR”.

“Pirmskolā “CreaKids” liekam uzsvaru uz vides saudzēšanu un atkritumu neradīšanu. Pievēršam uzmanību tam, lai virtuvē ēdiens būtu gatavots samērīgā daudzumā un neveidotos pārtikas atkritumi, savukārt dārzā, ierīkojot dobes, bērniem mācām vides saudzēšanu un to, kā mūsu rūpes ļauj mazai sēklai izaugt garšīgā tomātā vai burkānā. Iepriekš izaicinājumu sagādāja teritorijā nopļautā zāle un sagrābtās lapas, kas neizbēgami rada bioloģiski noārdāmus atkritumus. Pirmsskolai, kas māca neizmest ārā to, kas vēl var būt derīgs, šķita nepareizi dārza atkritumus vienkārši samest konteineros un vest uz poligonu,” skaidroja Diāna Kājiņa.

Viņa uzsvēra, ka pirmskola esot meklējusi citādu, ilgtspējīgāku risinājumu. “Tas, ka šodien prezentējām Latvijā pirmo kompostēšanas pilotprojektu pirmsskolai liecina,  ka “CleanR” bija īstie partneri, kurus uzrunāt. Ticam, ka pilotprojektā radītie materiāli bērniem palīdzēs izprast to, kā vecais un nederīgais var pārtapt jaunā un vērtīgā,” pārliecināta ir Diāna Kājiņa.

“CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs atzina, ka “CreaKids” lūgums nav ikdienišķs jautājums atkritumu apsaimniekotājam. Tomēr tas mudināja meklēt risinājumus, kas nu pārvērties pilotprojektā.

 “CleanR ieskatā aprites ekonomikas stūrakmeņi ir – neradi, šķiro un izmanto atkritumus, kā resursus. Kompostēšana ir ļoti spilgts paraugs šim ciklam. Pirmkārt, kompostējot mēs neradām jaunus atkritumus, otrkārt, kompostēšana ir sava veida māksla arī šķirot, treškārt – kompostēšanā iegūstam resursu – mēslojumu dārzam, kas nav jāpērk. Tātad kompostējot varam ne vien samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, bet vēl arī ietaupīt uz mēslojuma iegādi. Būsim gandarīti, ja pilotprojektu pirmsskolā “CreaKids” pārņems arī citas izglītības iestādes,” teica Stankevičs.

Komposta būtību CleanR palīdzēja izprast Latvijas Biozinātņu universitātes profesore Dzidra Kreišmane ar kuru kopā izstrādāts materiāls “Komposts bērnudārzā. Vadlīnijas efektīva, izglītības saturā integrējama komposta ierīkošanai izglītības iestādē”. Papildus vadlīnijām CleanR nodrošina arī visu kompostēšanai nepieciešamo inventāru – specialās kastes dārzam un pat slieku komposta izveidei.

Pilotprojektā atklāšanas pasākumā bērnudārza audzēkņiem, viņu vecākiem un audzinātājām notika kompostēšanas meistarklase, kuru vadīja pilotprojekta galvenā eksperte Dzidra Kreišmane. Tajā kā bērniem, tā arī pedagogiem un viesiem viņa uzsvēra – komposts nav vienkārši atkritumu samešana kaudzē sētas stūrī vai kādā tumšā kastē. Par kompostu, lai tas pārtaptu vērtīgā mēslojumā, ir jārūpējas, kontrolējot mitrumu, temperatūru un līdzsvaru sakaltušās un zaļās masas apjomā.

“Ir gandarījums redzēt audzinātāju aizrautību un ticu, ka ar šo pilotprojektu kompostēšana var kļūt par kompetencēs balstītu izglītības satura elementu dabas zinībās ne vienā vien bērnudārzā,” tā Kreišmane.

Kompostēšanas pilotprojekta atklāšanas pasākumā pirmsskolā viesojās arī Rīgas domes deputāte un Atkritumu samazināšanas un šķirošanas darba grupas vadītāja Mairita Lūse. Viņa pauda pārliecību, ka sekmīgs kompostēšanas pilotprojekts vienā izglītības iestādē var rosināt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju mainīt savu pašlaik strikto attieksmi pret mazizmēra kolektīvo kompostu gan kā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas daļu, gan kā izglītojošu aktivitāti. Kompostēšana varētu būs izplatīts dabas zinātņu elements Latvijas izglītības iestādēs, turklāt, kompostējot ne vien dārza atkritumus, bet arī augu izcelsmes pārtikas paliekas.

Iecerēts, ka apkopojot pilotprojektā gūtās atziņas un rezultātus, CleanR sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām vērsīsies pie atbildīgajām iestādēm, lai mudinātu šādu grozījumu izstrādi.

Tikmēr kompostēšanas projekta atklāšanas pasākumā, kur bērniem bija sarūpēti īsti svētki ar dziesmu radīšanu un spēlēm, bērnus īpaši aizrāva slieku komposta ierīkošana. Bērni apņēmās rūpēties, lai sliekas vienmēr ir paēdušas un jau drīz vien sarūpētu viņiem arī vērtīgu mēslojumu turpat pirmsskolas dobēs augošajiem dārzeņiem.

Tāpat mazie ķipari un bērnudārzs dāvanā saņēma īpašu CleanR izstrādātu palīgmateriālu, uzdevumu burtnīcu “Kosmiskā kārtība”, kas ar rotaļām, uzlīmēm un dažādiem jautājumiem palīdz vieglāk iepazīt un izprast videi draudzīgu dzīvesveidu, šķirošanu un lieku resursu netērēšanu.

Piedaloties dažādos uzdevumos bērniem, bija iespēja tikt uzņemtiem “Vides kārtības inspektoru klubiņā”, par ko rūpējās pirmais un vecākais vides kārtības inspektors Kozmens un CleanR skudra.

Par  “CleanR” 

SIA “CleanR” ir vadošais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu pieredzi, plašu un inovatīvu pakalpojumu klāstu, tas apkalpo teju pusmiljonu klientu visā Latvijā. “CleanR” ir Ilgtspējas indeksa platīna kategorijas uzņēmums, apliecinot risku un procesu vadības atbilstību labākajai praksei. “CleanR” ir ieguvis ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, kas apliecina rūpes par darbinieku labbūtību. SIA “CleanR” ietilpst Latvijā vadošajā vides pakalpojumu jomas koncernā AS “CleanR Grupa”, kura uzņēmumi nodrošina vairāk nekā 40 vides pakalpojumu sadzīves un industriālo atkritumu apsaimniekošanā, otrreizējo materiālu šķirošanā un pārstrādē, kā arī telpu un pilsētvides uzkopšanas un namu apsaimniekošanas jomā.  

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:  

Zane Auziņa  

AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību vadītāja  

E-pasts: [email protected]  

Mob. tālr.: +371 26119423