CleanR Grupa

AS “CleanR Grupa” plāno īstenot pirmo obligāciju emisiju

25.10.2022

AS “CleanR Grupa”, kas pārvalda Latvijas vides pakalpojumu nozares vadošos uzņēmumus  atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas jomās, plāno īstenot pirmo obligāciju emisiju. Emisiju plānots organizēt vienā laidienā un emisiju vadīs “Signet bank”, kas sniedz atbalstu Baltijas vadošajiem uzņēmumiem līdzekļu piesaistē kapitāla tirgū.

“Debija obligāciju tirgū ir būtisks solis CleanR Grupas attīstībā. Pērn uzsāktās strukturālās pārmaiņas, stiprinot korporatīvās pārvaldības modeli un dibinot jaunus, dažādas biznesa specifikas uzņēmumus, ir mājas darbi pirms nākamā stratēģiskā attīstības posma Grupā. Grupas ilgtermiņa fokusā ir ilgtspēja un klimata neitralitāti atbalstošas operācijas, kā arī ievērojami kapitālieguldījumi, kā īstenošanu palīdzēs kapitāla tirgus instrumentu piesaiste,” stāsta AS “CleanR Grupa” padomes priekšsēdētājs Guntars Kokorevičs.

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts Grupas investīciju plāna īstenošanai ar mērķi paplašināt un diversificēt Grupas uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu klāstu vienlaikus stiprinot uzņēmumu pozīcijas atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju un pilsētvides uzturēšanas jomās.

“Mēs augstu novērtējam CleanR Grupas izvēli, uzticot “Signet bank” kā jomas ekspertam Baltijā, Grupas debijas emisijas organizēšanu. CleanR Grupas uzņēmumi ir līderi katrs savā – vides pakalpojumu jomas – nozarē, apliecinot plašo pieredzi un ekspertīzi. Arī Grupas iesāktais ilgtspējīgas attīstības kurss un plānotais investīciju projektu portfelis apliecina virzību uz pārdomātu nozares attīstību, no kā iegūs visa vides pakalpojumu sfēra un Latvijas iedzīvotāji,” pauž “Signet bank” Investīciju pārvaldes vadītāja Kristiāna Janvare.

Nodrošināto obligāciju laidiens plānots slēgtā piedāvājuma formā šī gada novembrī, un emitētās obligācijas plānots iekļaut “Nasdaq Riga” AS “First North” alternatīvajā tirgū. Konkrēti obligāciju emisijas parametri tiks definēti emisijas noteikumos.