“Clean R” 2019. gadu noslēdz ar 32% apgrozījuma pieaugumu

02.06.2020

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” 2019. gadu ir noslēdzis ar 43,8 miljonu eiro lielu apgrozījumu, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu pieaudzis par 32%. Apgrozījuma lielāko daļu veido “Clean R” sniegtie pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanā – 29,4 miljoni eiro, kā arī telpu un teritoriju uzkopšanā un uzturēšanā – 12,2 miljoni eiro. Pieaugums abos pakalpojumu sektoros attiecīgi ir 48% un 15%, salīdzinājumā ar 2018. gada datiem. Uzņēmums 2019. gadā kopumā nodrošināja 1464 darbavietu, un nodokļos samaksāja vairāk kā 9 miljonus eiro.

“Nozare, kurā darbojas ”Clean R”, ir izaicinājumu pilna. Atkritumu apsaimniekošana ir viena no komplicētākajām nozarēm valstī, kas ietekmē arī vides aizsardzības jomu gan Eiropas Savienības (ES) līmenī, gan Latvijā, kur šo jomu reglamentē vairāk nekā 50 normatīvo aktu. “Clean R” vides aiz-sardzības jautājumus vienmēr ietver kā būtisku elementu uzņēmuma attīstības procesā. Pakalpojumu īstenošanas procesā tiek ņemta vērā arī uzkopšanas pakalpojumu nozarē valdošā konkurence, ko pastiprina nozarē esošo “pelēko” uzņēmumu īpatsvars. Tāpēc mēs esam vēl jo vairāk gandarīti, ka neskatoties uz sarežģīto situāciju, saglabājām vadošu pozīciju nozarē ar būtisku tirgus daļu, kuru nākotnē plānojam palielināt,” norāda Linda Rirdance, “Clean R” valdes locekle. 

“Clean R” 2019. gadā piedalījās vairāk kā 200 pašvaldību un citu pasūtītāju izsludinātajos iepirkumos par sadzīves atkritumu un būvgružu apsaimniekošanas, kā arī uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu. Pērn būtiskākie iepirkumi, kuros “Clean R” uzvarēja – par tiesībām sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ozolnieku, Dagdas, Vārkavas un Nīcas novados, kā arī teritorijas uzkopšanas pakalpojumus nākamajam apsaimniekošanas periodam Jūrmalā, Tukumā un Rēzeknē. Bet telpu uzkopšanas jomā “Clean R” uzvarēja iepirkumā un uzsāka darbu lidostā “Rīga”.

Būtisku ietekmi uz “Clean R” darbību 2019. gadā atstāja lejupslīde šķirotu otrreizējo materiālu pārdošanas apjomā eksporta tirgos. Cenu kritums skāra papīra un kartona pārstrādes industriju, kas ir saistīts ar Ķīnas un citu Āzijas valstu lēmumu slēgt importētā kartona tirgu. Šķirotā kartona iepirkuma cenu kritums 2019. gadā sasniedza 56%.

2020. gadā “Clean R” plāno paplašināt jaunu inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu, atjaunot autoparku, un palielināt tirgus daļas abos pamatpakalpojumos. Turpināsies aktīva sabiedrības izglītošana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām bioloģisko atkritumu šķirošanā.  Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” ir nozares līderis Latvijā, kas dibināts pirms 75 gadiem. “Clean R” nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana. “Clean R” ir ieviesta un tiek uzturēta integrēta kvalitātes, vides pārvaldības, energoefektivitātes, arodveselības un darba drošības vadības sistēma atbilstoši standartiem: ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēmas, ISO 14 001:2015 Vides pārvaldības sistēmas, ISO 45001:2018 Arodveselības un drošības pārvaldības sistēmas un ISO 50001: 2011 Energoefektivitāte. Tā ļauj pastāvīgi uzlabot procesus uzņēmumā, nodrošināt klientus ar kvalitatīviem, energoefektīviem, drošiem un videi draudzīgiem pakalpojumiem.