“Clean R” aicina Rīgas privātmāju iedzīvotājus pievienoties šķirošanas projektam “5+”

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” aicina Rīgas privātmāju iedzīvotājus zonās “Centrs un Latgales priekšpilsēta” un “Kurzemes rajons” apvienoties ar kaimiņiem un pieteikties šķirošanas punkta izveidei savu privātmāju tuvumā. Ja esi privātmājas iedzīvotājs apkaimē, kur kaimiņos ir 5 un vairāk privātmāju, kuras vēlas šķirot sadzīves atkritumus, piesakies!

Pakalpojuma būtība

Rīgas privātmāju rajoniem un apkaimēm, kurus no 2020. gada 20. maija apkalpos “Clean R” un kur koncentrējas 5 un vairāk privātmāju, kā arī nav pieejami daudzdzīvokļu ēku tuvumā esošie šķiroto atkritumu konteineri, ir iespēja pieteikties bezmaksas šķirošanas punkta izveidei. Šāda iespēja īpaši piemērota ir tiem Rīgas privātmāju iedzīvotājiem, kuri grib šķirot atkritumus savas mājvietas tuvumā, bet nevēlas uzturēt šķirošanas konteinerus savā īpašumā.

Šķirošanas punkta izveidi, materiāla izvešanu un novērtēšanu nodrošinās vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R”. Pakalpojums privātmāju iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas. Punktā tiks uzstādīti divi konteineri – zaļš stiklam un dzeltens iepakojumam, kas piemērots metāla, papīra/kartona un plastmasas/PET iepakojumam. Konteineri būs slēgti un piemēroti tikai šķirotā materiāla ievietošanai, lai novērstu sadzīves atkritumu ievietošanu tajos.
 
Konteineru punktu darbības kvalitāti “Clean R” vērtēs  trīs mēnešus un tad lems par tā darbības turpināšanu. Lai šķirošanas punkts “5+” darbotos ilgtermiņā:

  • iedzīvotājiem tas ir jāizmanto, proti, jānogādā šķirotie materiāli uz konteineriem, tie nedrīkst ilgstoši būt tukši;
  • apkārtnes iedzīvotāji punktus nedrīkst izmantot sadzīves atkritumu izmešanai vai citu nepiemērotu atkritumu, piemēram, lielgabarīta atkritumu, atstāšanai konteineru tuvumā, u.tml.;
  • ap konteineriem nedrīkst uzkrāties šķirotie vai nešķirotie atkritumi; – šķiroto atkritumu konteineros ir jānonāk atbilstošai materiālu frakcijai.

Pieteikšanās pakalpojumam:

  • Ja dzīvo privātmājā Rīgas Centra rajonā, Latgales priekšpilsētā vai Kurzemes rajonā, izvērtē šāda punkta izveidi un pārliecinies, ka esi noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu pakalpojuma saņemšanu no 20. maija.
  • Vienojieties ar vismaz 4 vai vairāk kaimiņu, ka vēlaties savu māju tuvumā šķirošanas punktu.
  • Izvērtējiet vietu, kur vēlaties, lai konteineri atrodas, nepieciešamības gadījumā vienojieties ar zemes īpašnieku.
  • Piesakieties pakalpojumam, rakstot uz [email protected]. Pieteikumā norādiet vēlamo konteineru uzstādīšanas vietu, privātmāju skaitu, kas vēlas iesaistīties šajā projektā, kā arī obligāti – vienu kontaktpersonu (telefons, e-pasts), ar kuru mēs sazināsimies.
  • Pieteikumā norādītā kontaktpersona būs tā, ar kuru sazināsimies, lai risinātu “5+” konteineru punktu uzstādīšanas un uzturēšanas jautājumus pēc būtības. Šī kontaktpersona būs tā, kura drīkstēs pieteikt papildu konteineru uzstādīšanu vai papildu izvešanu ārpus grafika.

Pēc pieteikuma saņemšanas “Clean R” apstrādās un izvērtēs konteineru uzstādīšanas vietu konkrētajā apkaimē, lai tā būtu tehniski un pilsētvidei piemērota. Laiks no pieteikumu saņemšanas līdz konteineru uzstādīšanai būs apmēram 2 nedēļas. 

“Clean R” nodrošinās punktu uzturēšanu un šķirotā materiāla izvešanu 2 reizes mēnesī.