Clean R

“Clean R” iegulda ilgtspējīgā attīstībā un turpina zaļo kursu

30.05.2022

Investējot ilgtspējīgas attīstības un digitalizācijas projektos, korporatīvās pārvaldības pilnveidē un autoparka modernizācijā, vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” noslēdzis 2021. gadu ar stabiliem finanšu rezultātiem. 2021. gads uzņēmumā bijis īpašs arī ar ievērojamām strukturālajām izmaiņām.

“Clean R” apgrozījums 2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, saglabājies 41 miljona eiro  apmērā. Stabils finanšu apgrozījuma rādītājs saglabāts, īstenojot mērķtiecīgu biznesa un procesu efektivitātes pasākumu kopumu vienlaikus ar ievērojamām  strukturālajām izmaiņām organizācijā. Pārskata periodā “Clean R” īstenojis vairākus finansiāli ietilpīgus investīciju projektus ieguldot autoparka atjaunošanā, klientu apkalpošanas digitalizācijā un korporatīvā zīmola attīstībā, kā arī optimizējot pakalpojumu sniegšanas veiktspēju vairākās biznesa līnijās. Ņemot vērā minēto investīciju politikas īstenošanu, uzņēmums spējis izlīdzināt kopējo ieņēmumu apjomu un noslēdzis finanšu gadu ar 3,3 miljonu eiro peļņas rādītāju.

SIA “Clean R” valdes locekle Linda Rirdance akcentē, ka uzņēmuma finanšu rādītājus ietekmē 2021. gadā veiktās strukturālās izmaiņas, taču pēc būtības grupas kopējais apgrozījums ir palielinājies: “Lai elastīgāk nodrošinātu klientiem profesionālu servisu dažādos vides pakalpojumu segmentos, 2021. gada septembrī no “Clean R” tika nodalīts telpu uzkopšanas biznesa virziens, izveidojot jaunu uzņēmumu SIA “Vizii”. Telpu uzkopšanas biznesa nodalīšana atstāj iespaidu uz uzņēmuma kopējiem finanšu rādītājiem, taču, tā kā arī pēc nozīmīgas biznesa daļas izcelšanas SIA “Clean R” apgrozījums ir saglabājies 2020. gada līmenī, var uzskatīt, ka arī otrajā gadā, kas pavadīts ar Covid-19 pandēmijas radītiem būtiskiem ierobežojumiem, SIA “Clean R” ir strādājis efektīvi un ar virzību uz attīstību. Iesāktās strukturālās pārmaiņas ir daļa no stratēģiskā korporatīvās struktūras pilnveides attīstības plāna, kas tiek turpināts arī 2022. gadā ar mērķi profilēt uzņēmumu fokusētos biznesa virzienos, tādejādi kāpinot grupas kopējo efektivitāti.”

“Clean R”  2021.gadā veicis būtiskas investīcijas autotransporta modernizācijā, papildinot autoparku ar videi draudzīgiem, ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmiem atkritumvedējiem. Kopējie ieguldījumi projektā ir vairāk nekā 2 miljoni eiro, kas ļāvis pret videi draudzīgāku tehniku nomainīt 15% no autoparka. Jaunā transporta tehnika tiek izmantota gan sadzīves atkritumu segmentā, gan būvniecības atkritumu apsaimniekošanā. Uzņēmuma stratēģiskās attīstības plāns paredz autoparka modernizāciju atbilstoši Eiropas un valsts vides mērķiem īstenot arī nākamajos gados, tostarp “Clean R” ir pieņēmis stratēģisku lēmumu – turpmākā autoparka atjaunošanā pakāpeniski pāriet uz elektroauto, tādējādi ieguldot klimata neitralitātes veicināšanā.

2021. gadā “Clean R” veicis arī apjomīgus ieguldījumus poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas izbūvē un atbilstošu ražošanas iekārtu iegādē. Plānots, ka rūpnīca darbu sāks 2022. gada nogalē.

“Clean R” pamatdarbības virzieni ir dažādu atkritumu apsaimniekošana, teritoriju un ceļu uzturēšana, kā arī telpu uzkopšana līdz 2021. gada 1. septembrim. Telpu uzkopšanas nozarē 2021. gadā joprojām kopumā bija novērojama liela nenoteiktība Covid-19 dēļ, tomēr “Clean R” spēja pielāgoties situācijai, optimizējot un pārstrukturizējot resursus, kā arī nodrošinot resursu pieejamību atbilstoši valstī noteiktajiem drošības pasākumiem.

2021. gadā ir SIA “Clean R” ir investējis ilgtspējā un korporatīvās pārvaldības attīstībā, uzlabojot pakalpojuma nodrošinājuma efektivitāti un kāpinot klientu apmierinātību, ieviešot  modernus IT risinājumus, kas ļauj efektīvi pilnveidot attālinātās un pašapkalpošanās iespējas.

“Clean R” ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 600 darbiniekiem, plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu, nodrošinot gandrīz 40 pakalpojumu veidus galvenajās pamatdarbības jomās: atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana. Pakalpojumu nodrošināšanā “Clean R” fokusējas uz modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu ieviešanu, ko novērtē vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. SIA “Clean R” ir Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijas uzņēmums, apliecinot risku un procesu vadības atbilstību labākajai praksei.