pazemes konteineri

“Clean R” paplašina piedāvājumu — pieteikties pazemes konteineru izbūvei var ne vien daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji, bet arī jauno projektu attīstītāji

22.06.2022

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R”, kas maija nogalē Rīgas Centrāltirgū atklāja galvaspilsētā pirmos pazemes atkritumu konteinerus, saņem būtisku interesi no klientiem par konteineru izbūvi. Tā kā pazemes atkritumu konteineri ir mūsdienām atbilstošs un funkcionāls atkritumu apsaimniekošanas risinājumus, kas sniedz iespēju būtiski ietaupīt vietu pagalmos, uzlabo higiēnas apstākļus un estētiku, “Clean R” ir nolēmis paplašināt savu piedāvājumu, izbūvējot pazemes atkritumu konteinerus bez maksas ne vien jau esošu daudzdzīvokļu namu pagalmos, bet arī pie jaunajiem projektiem. Pazemes konteineru izbūve ir īpaši ieteicams risinājums tiem namiem, kuriem ir salīdzinoši liels atkritumu apjoms un to apsaimniekošanai ir uzstādīti vairāki konteineri.

SIA “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs informē, ka jau noslēguma stadijai tuvojas pazemes atkritumu konteineru izbūves projekts divu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotu namu pagalmos Pārdaugavā. Papildus tam interesi par pazemes konteineru izbūvi savos pagalmos izrādījuši arī vairāki privāti namu apsaimniekotāji, kā arī jauno daudzdzīvokļu namu projektu attīstītāji. Ņemot vērā klientu lielo interesi, “Clean R” ir nolēmis līdz pat gada beigām turpināt pieņemt klientu pieteikumus par pazemes atkritumu konteineru izbūvi un, iespēju robežās, sākt konteineru izbūves praktiskos darbus.

Uz pazemes atkritumu konteineru izbūvi īpaši tiek aicināti pieteikties tie daudzdzīvokļu nami, kas rada salīdzinoši lielu atkritumu apjomu un kur to izvešana nepieciešama vismaz 3 reizes nedēļā. Tas tādēļ, ka pazemes atkritumu konteiners var būt būtiski ietilpīgāks un var nodrošināt iespēju atkritumu izvešanu organizēt retāk. Būtiski, ka konteineru izbūve pazemē atbrīvo vietu virs zemes un šāds risinājums pagalmiem ar lielu konteineru skaitu var radīt iespēju ierīkot papildu auto stāvvietas pagalmā.

“Tiem daudzdzīvokļu namiem un jaunajiem projektiem, kas Rīgā atrodas “Clean R” apsaimniekošanas zonās, esam apņēmušies sniegt praktisku atbalstu konteineru izbūves saskaņošanai pašvaldībā, kā arī segt ar projektēšanu, būvniecību un pašu konteineru iegādi saistītās izmaksas. Daudzdzīvokļu nama iedzīvotājus, kuriem radusies interese par pazemes konteineru izbūvi savos pagalmos, aicinām vērsties pie sava mājas apsaimniekotāja, kurš, būdams iedzīvotāju pārstāvis un līgumslēdzējs, par projekta tālākiem soļiem sazināsies ar  “Clean R”. 2022. gadā bijām apņēmušies pazemes atkritumu konteinerus izbūvēt bez maksas vismaz desmit māju pagalmos, taču šobrīd skaita ierobežojumu atceļam un esam gatavi pazemes atkritumu konteinerus izbūvēt būtiski lielākam māju skaitam. Vienīgais, ko lūdzam interesentiem — būt gataviem iesaistīties projekta saskaņošanā ar zemes īpašnieku,” akcentē SIA “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Būtiski, ka arī Rīgas dome ir paudusi viedokli, ka pazemes atkritumu konteineri ir mūsdienīgs un funkcionāls atkritumu apsaimniekošanas risinājums, kas pagalmos palīdz ietaupīt vietu, uzlabo higiēnas apstākļus un estētiku. Tādēļ pašvaldība apstiprinājusi, ka pazemes atkritumu

konteineru izbūvei ir paredzēts “zaļais koridors”, kas būtiski paātrina projekta saskaņošanu, tādēļ pazemes konteineru izbūve Rīgā varētu notikt raiti. Pazemes atkritumu konteineriem ir pieejami vairāki izmēri un dažādas konstrukcijas. Tie ir paredzēti gan nešķirotiem sadzīves atkritumiem, gan arī dalīti vāktam sausajam papīra, plastmasas un metāla iepakojumam, kā arī dalīti vāktam stikla iepakojumam un BIO atkritumiem.

Māju apsaimniekotāji, jauno daudzdzīvokļu namu projektu attīstītāji un būvnieki, kuriem ir vēlme pieteikties vai uzzināt vairāk par pazemes konteineriem, aicinām sazināties ar “Clean R”, rakstot uz e-pastu [email protected]. Lai atvieglotu pieteikšanās procesu, aicinām jau sākumā iesniegt dokumentus par zemes īpašuma tiesībām vēlamajai konteineru izbūves teritorijai.