CleanR skaidro, ko iesākt ar sagrābtajām lapām un dārza atkritumiem, sakopjot teritoriju pirms ziemas

11.10.2022

Rudens ir darba pilns laiks ikvienam iedzīvotājam, kurš pirms ziemas atnākšanas vēlas sakopt savu pagalmu, mazdārziņu vai apkaimes teritoriju. Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” atgādina, ka lapas, novītušos augus dārzā, nopļauto zāli un līdzīgus “zaļos” atkritumus ir vērtīgi uzkrāt un apsaimniekot atsevišķi no sadzīves atkritumiem, dodot iespēju bioloģiskajiem atkritumiem pārtapt vērtīgā kompostā un biogāzē elektrības un siltuma ražošanai.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu rudens lapu vākšanu un nodošanu tālākai pārstrādei, CleanR piedāvā vairākus risinājumus, kā vispareizāk un videi draudzīgāk apsaimniekot sagrābtās koku lapas un dārza atkritumus. Tostarp ir pieejami arī speciāli pakalpojumi rudens lapu izvešanai. Taču pirms pakalpojuma pieteikšanas, ieteicams pašam izvērtēt – cik liels būs sagrābto lapu un dārzā novākto augu jeb BIO atkritumu apjoms, jo dažādam apjomam ir piemēroti atšķirīgi risinājumi. Aicinām izvēlēties sev ērtāko!

1. risinājums – BIO konteiners

Lielākajā daļā pašvaldību, kur sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina CleanR, tostarp arī Rīgā un Pierīgā, bioloģiski noārdāmo jeb BIO atkritumu apsaimniekošanai iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt atsevišķu BIO konteineru. Brūnais konteiners ir paredzēts dārza un pārtikas atkritumiem, kas ir bioloģiski noārdāmi un šķirotā veidā tiek apsaimniekoti lētāk nekā sadzīves atkritumi. BIO konteiners ir īstā vieta sagrābtajām rudens lapām, novītušajiem dārza augiem, bojātajiem āboliem un līdzīgiem dārza un pārtikas atkritumiem. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji brūno BIO konteineru var pieteikt, vēršoties pie sava mājas apsaimniekotāja, kurš, pārstāvot iedzīvotājus, par BIO konteinera uzstādīšanu sazināsies ar atkritumu apsaimniekotāju.Savukārt privātmājas saimnieks brūno BIO konteineru var pieteikt pats, vēršoties pie sava sadzīves atkritumu apsaimniekotāja. CleanR klienti šo un citus pakalpojumus var pieteikt jebkurā sev ērtā laikā pašapkalpošanās portālā mans.cleanr.lv.

Kam tas der?

BIO konteiners ir piemērotākais risinājumus lapu savākšanai un izvešanai, ja ir vēlme bioloģiski noārdāmus atkritumus šķirot ne vien īslaicīgi rudens dārza darbu laikā, bet arī turpmāk visa gada garumā. Daudziem iedzīvotājiem tieši BIO konteiners kļuvis par ērtu risinājumu gan vasarā, kad būtisku BIO atkritumu apjomu veido nopļautā zāle, gan rudenī, kad BIO atkritumos papildus pārtikas atlikumiem iespējams ievietot arī sagrābtās lapas un novītušos dārza augus.

Ziemas periodā BIO konteiners ir labs risinājums sadzīves atkritumu apjoma samazināšanai, šķirojot pārtikas atkritumus, tā rodot iespēju taupīt. Der zināt, ka maksa par BIO atkritumu apsaimniekošanu teju visās pašvaldībās ir par 20% mazāka nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem, un tas ir labs veids, kā bioloģiski noārdāmos atkritumus “pārcelt” prom no sadzīves atkritumu konteinera. Zinot, ka  nešķirotu sadzīves atkritumu konteinerā bioloģiski noārdāmi atkritumi veido vidēji pat 40 % no kopējā atkritumu apjoma, BIO šķirošana paver iespējas ietaupīt, lielo sadzīves atkritumu konteineru nomainot pret mazāku vai nosakot retāku konteinera izvešanu. Svarīgi vien atcerēties – brūnajā konteinerā nedrīkst izmest BIO atkritumus  plastmasas maisos. Labākais risinājums ir BIO atkritumu izmešana konteinerā bez jebkādiem maisiem.

2. risinājums – komposts

CleanR novērojis, ka privātmāju iedzīvotāji lielākoties BIO apsaimniekošanai izvēlas kompostēšanu savā dārzā. Pareizi aprūpēts komposts pārstrādāsies vērtīgā mēslojumā un vēlāk palīdzēs ietaupīt līdzekļus, ko būtu jātērē mēslojuma iegādei veikalā. Turklāt komposta, jo īpaši tā saucamā slieku komposta, veidošana pēdējos gados kļūst aizvien populārāks risinājums arī dzīvokļos. Komposts ir risinājums gan dārza zaļo, gan pārtikas atkritumu apsaimniekošanai.

Kam tas der?

Komposts ir labs risinājums iedzīvotājiem, kas vēlas būt ilgtspējīgi un vēlas ietaupīt ar to atkritumu apsaimniekošanu, kurus pats var pārstrādāt. Būtiski, ka komposts ir īpaši populārs to iedzīvotāju vidū, kas atbalsta un paši savā ikdienā īsteno bezatkritumu jeb Zero Waste dzīvesveida idejas. Izvēloties šo risinājumu gan jāatceras, ka, lai veidotos mēslojums, nevis atkritumu kaudze, par kompostu ir jārūpējas. Populāri kļūst kompostu ierīkot speciālās kastēs, kas ir pašu darinātas vai speciāli pirktas.

3.  risinājums – lapu izvešana BIO priekšapmaksas maisos

Ja piemājas teritorija nav plaša un pēc tās sakopšanas sagrābto lapu, kā arī novākto dārza atkritumu apjoms ir neliels, ja pagalmā komposta nav un BIO konteineru negribas uzstādīt, ērts risinājums var būt BIO priekšapmaksas maisu iegāde. Proti, ir atkritumu apsaimniekotāji, tostarp CleanR, kas saviem klientiem piedāvā iegādāties īpašus priekšapmaksas BIO atkritumu maisus. To cenā jau ir ierēķināta maksa par pilno maisu izvešanu, tādēļ klientam nav papildu izdevumu par lapu izvešanu.. Atliek vien atcerēties, ka maisa izvešana ir jāpiesaka atkritumu apsaimniekotājam. Būtiski arī paturēt prātā, ka maiss nav piemērots risinājums, lai atbrīvotos no koku un krūmu zariem – zari maisu var viegli saplēst, un viss darbs izrādīsies veltīgs.

Kam tas der?

Šis risinājums parasti tiek piedāvāts iedzīvotājiem, kuriem jau ir aktīvs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu. Parasti šāds risinājums tiek ieteikts gadījumos, ja zināms, ka lapas birs, tiks grābtas un būs vajadzība izvest vairāk nekā vienā reizē. Ir ērti, ka, iegādājoties BIO priekšapmaksas maisus, uzreiz jau ir samaksāts par šo maisu savākšanu. Pašam atliek vien maisus piepildīt un pieteikt to izvešanu. Piesakot BIO maisu izvešanu, ieteicams informēt apsaimniekotāju, cik daudz maisu ar lapām vai citiem augiem izdevies piepildīt. Ņemot vērā bioloģiski noārdāmo lapu apjomu, kā arī jau iepriekš saņemto informāciju par līdzīgā veidā savāktiem BIO maisiem kaimiņos, atkritumu apsaimniekotājs to savākšanai organizēs speciālu BIO atkritumu savākšanas tehniku un gādās, lai šie atkritumi nonāk uz tālāku pārstrādi kompostā vai biogāzē. Parasti atkritumu apsaimniekotājs paziņo par dienu, kad maisiem iecerēts braukt pakaļ, iedzīvotājam atliek vien gādāt, lai šajā dienā maisi būtu novietoti pie sadzīves atkritumu konteineriem.

4. risinājums – krāj lapas kaudzē vai uzkrāj savos maisos un piesaki izvešanu

Iedzīvotājiem ar nelielu teritoriju vienkāršs risinājums ir lapu sagrābšana maisos, maisu novietošana pie sadzīves atkritumu konteinera un maisu izvešanas pieteikšana. Ja atkritumu apsaimniekotājam ar lapām pildīto maisu izvešana būs pieteikta, maisi tiks izvesti kā BIO atkritumi par lētāku maksu. Klientam vien atliek parūpēties, lai dienā, kad iecerēta izvešana, maisi būtu novietoti pie sadzīves atkritumu konteinera vietā, kur atkritumvedējs tiem var piekļūt. Būtiski atcerēties – ja ar lapām pildīto maisu izvešana nebūs pieteikta, tie tiks izvesti kā sadzīves atkritumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Lapu krāšana savos maisos ir ērts risinājums arī reizēs, kad teritorija ir plaša, lapu ir daudz un to vākšanai tiek rīkotas talkas. Šādā gadījumā lapas var grābt kaudzēs vai sapildīt maisos, kas tiek atstāti vienā vai vairākās vietās teritorijā. Ja zināms, ka lapas būs iespējams savākt vienā talkas reizē, atkritumu apsaimniekotājam var pieteikt to izvešanu no teritorijas. Te gan būtiski gādāt, lai lapas būtu sagrābtas vietā, kur tām var piekļūt speciālā atkritumu savākšanas tehnika – parasti šādā veidā savāktām lapām pakaļ ierodas ne tikai atkritumvedējs, bet arī traktortehnika, kas sagrābtās lapas iekrauj mašīnā.

Kam tas der?

Šis risinājums ir īpaši piemērots talku reizēm, kad ir sarežģīti saprast, cik daudz talcinieku ieradīsies, cik daudz lapu viņi spēs sagrābt un cik daudz maisu šādai talkas dienai būtu vajadzīgs. Šādos gadījumos parasti visas lapas var grābt lielā kaudzē vai salikt maisos – labāko veidu ieteiks atkritumu apsaimniekotājs. Reizēs, kad lapas ir savāktas maisos, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieki bioloģiski noārdāmo atkritumu mašīnā izber tikai lapas, savukārt plastmasas maisi tiek izmesti pie šķirotajiem plastmasas atkritumiem. Pirms veidot lapu kaudzes vai maisus, talkas organizatoram gan ieteicams sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju, lai pārliecinātos, ka konkrētajā pašvaldībā un vietā pakalpojums ir pieejams. Vienojoties par sagrābto lapu kaudzes izvešanu, ir svarīgi atkritumu apsaimniekotāju informēt arī par to, vai lapu savākšanai būs nepieciešama kāda papildu tehnikas vienība – piemēram, traktors ar kausu. Der paturēt prātā, ka maisi nav piemērots risinājums, lai no teritorijas izvestu koku un krūmu zarus, kas maisu var saplēst.

5. risinājums – lielgabarīta konteiners

Šis ir piemērotākais lapu savākšanas un izvešanas veids juridiskām personām, ja plānots vienlaicīgi savākt lielu apjomu BIO atkritumu. Lielgabarīta konteinerā var satilpt liels daudzums lapu, attiecīgi ir iespējams, ka konteiners būs piepildīts jau pēc vienas vērienīgas vai vairākām mazām talkām. Pašam atliek vien sekot līdzi tam, cik ātri konteiners piepildās ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, un savlaicīgu pieteikt nepieciešamību to izvest.

Kam tas der?

Lielgabarīta BIO konteinera izvēles gadījumā būtisks faktors ir ceļa seguma vai augsnes piemērotība smagajai tehnikai, lai nesanāk tā, ka, sakopjot teritoriju zem kokiem vienā vietā, to ar smago tehniku nākas sabojāt citā. Būtiski arī novērtēt, vai smagajai tehnikai vispār ir iespējams iebraukt teritorijā. Pirms šī pakalpojuma pieteikšanas ir vērts sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju, lai noskaidrotu nianses.

Atgādinājums – kas ir BIO

Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir koku un krūmu zari (ar diametru līdz 2 cm, ar garumu līdz 50 cm), lapas, puķes, augļi, dārzeņi, pārtikas atkritumi bez iepakojuma, papīrs bez sadzīves atkritumu un plastmasas maisu piejaukuma.