CleanR: Šķirošanas veicināšana ir atkritumu apsaimniekotāja, namu pārvaldnieka un valsts kopdarbs

Mūsu kā vides pakalpojumu sniedzēja pieredze liecina – iedzīvotājiem motivācija šķirot pieaug līdz ar atbilstošas infrastruktūras pieejamību, tomēr ieraduma nostiprināšanai ir nepieciešams laiks un visu iesaistīto pušu sadarbība, uzsver CleanR valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.

Motivācija ir monētas viena puse, tai ne vienmēr seko rīcība. Tāpēc svarīgi, lai šķirošanas veicināšanā un ieraduma stiprināšanā sadarbotos valsts, pašvaldība, namu pārvaldnieki un vides pakalpojumu sniedzēji.

“Katrai no šīm pusēm ir sava loma. Ja tā tiek pildīta maksimāli efektīvi, tad arī varam cerēt, ka mums kā valstij izdosies sasniegt Eiropas Savienības izvirzīto mērķi līdz 2035. gadam poligonos noglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā valstī radītā atkritumu apjoma,” teica Stankevičs.

Atkritumu efektīva šķirošana ir daļa no ilgtspējīgas mājokļu politikas. Tā arī ir tēma, kas tiks apspriesta pirmajā un namu pārvadīšanas jomā lielākajā konferencē “Mājoklis 2023”, kas no 1. līdz 2. jūnijam norisināsies Rīgā, ATTA centrā un tiešsaistē. Tajā piedalīties gan namu jomas pārvaldīšanas profesionāļi un pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji.

Tajā arī CleanR Grupas uzņēmumi prezentēs dažādus inovatīvus risinājumus, kā motivēt iedzīvotājus šķirot un kā viņiem šo procesu atvieglot, skaidrojot izglītošanas nozīmi jaunu ieradumu veidošanā.

Pašvaldībai noteikumus būtu gan jāievieš, gan jākontrolē

Rīga ir spilgts un vienlaikus arī labs piemērs tam, ka var ieviest skaidrus noteikumus par to, kā pilsētā būtu jānotiek atkritumu apsaimniekošanai un šķirošanai. Proti, ja namā ir pieci vai vairāk dzīvokļi, tad jābūt konteineram vieglajam iepakojumam, ja desmit un vairāk dzīvokļi ­– tad konteineram stiklam. Jāuzsver, ka līdzīgas iniciatīvas ir īstenotas arī citu pašvaldību saistošajos noteikumos, kas vērtējama kā pozitīva un vienota iezīme valstī – visi lēnām, bet kustamies vienotā virzienā. Savukārt no 2024. gada obligāta būs arī bioloģiski noārdāmo jeb BIO atkritumu šķirošana.

“Saistošie noteikumi ir, tomēr realitāte ir cita, jo diemžēl noteikumu īstenošanu dzīvē tā īsti neviens nekontrolē. Ne visi apsaimniekotāji tos ievēro, bieži vien aizbildinoties, ka iedzīvotāji nevēlas šķirot atkritumus, it īpaši BIO. To mēs konstatējām arī pētījumā, ko veicām 2022. gadā, kur katrs otrais apsaimniekotājs Rīgā jeb 52% teica, ka iedzīvotāji negrib šķirot, teju 19% norādīja, ka pagalmā nav vietas papildu konteineriem, vēl 18% domā, ka atkritumu apjoms ir pārāk mazs,” informēja Stankevičs.

CleanR ieskatā, namu apsaimniekotāji bieži vien nenovērtē iedzīvotāju motivāciju un vēlmi šķirot. Tiesa vienlaikus ir redzama tendence, ka pārvaldnieki arvien vairāk domā un runā ar iedzīvotājiem par šķirošanas nepieciešamību un iespēju ietekmēt kaut daļu no izmaksu pozīcijām.

Jau minētajā pētījumā noskaidrots, ka teju 60% respondentu būtu gatavi šķirot, ja vien būtu speciālie konteineri. Tātad pirmais solis – atbilstošas infrastruktūras pieejamība, pēc tam – ieraduma nostiprināšana, ieskaitot izglītošanas daļu.

Atkritumu apsaimniekotāji ik mēnesi pašvaldībai sniedz detalizētus datus, kāda veida atkritumus izved no konkrētas adreses. “Attiecīgi, itin vienkārši varētu noskaidrot, kuras adreses un namu pārvaldnieki neievēro saistošos noteikumus, un izveidot kontroles mehānismu. Gluži kā Valsts glābšanas un ugunsdzēšanas dienests kontrolē, vai dzīvokļos ir dūmu detektori,” skaidroja Stankevičs.

Domāšanas maiņa: nevis kāpēc nešķirot, bet gan kāpēc to darīt

Jebkuri jauninājumi saistās ar pārmaiņām, lielai daļai no mums tie ne visai patīk, jo tiek traucēta ierastā ikdiena. Tomēr, raugoties uz valsts kopējo politiku, visiem jau ir laiks saprast un pieņemt, ka šķirošana nekur nepazudīs, poligonos noglabātais atkritumu apjoms ir radikāli jāsamazina un saviem atkritumiem mums būs jātiek galā pašiem. Galu galā Eiropas Savienība virzās uz to, lai nepieļautu atkritumu eksportu, lai  tos, piemēram, kādā citā valstī sadedzinātu. Mūsu opcijas pašlaik ir radīt mazāk  atkritumu, tos šķirot un pārstādāt.

2021. gadā Rīgā notika BIO atkritumu šķirošanas kampaņa, taču diemžēl līdzdalība bija kūtra, kā galveno argumentu minot, ka iedzīvotāji nevēlas šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus. Pašlaik CleanR darbībās zonās Rīgā ir uzstādīti vairāk nekā 1000 BIO atkritumu konteineru, taču 2024. gadā tiem vajadzētu būt vismaz 10 reizes vairāk, vēl tālākā nākotnē – arī katrā mājsaimniecībā.

“Viena no šīs kampaņas visspilgtākajām atziņām bija tā, ka šķirošana nevedas tur, kur konteiners vienkārši tiek nolikts. Proti, sagaidot, ka iedzīvotāji paši sapratīs, kas ir jādara un sāks šo jauninājumu lietot. Tā notiek ļoti reti, pat elektrību daudzi savulaik uzskatīja par “velna izgudrojumu” un, neskatoties uz visiem ieguvumiem, atteicās to izmantot,” teica CleanR vadītājs.

Konferencē “Mājoklis” CleanR Grupa prezentēja dažādus rīkus, kurus namu pārvaldnieks var izmantot, lai efektīvāk ieviestu šķirošanu mājās.

“Atslēgas vārds, protams, ir komunikācija, turklāt bieža un visos posmos. Piemēram, to, kāda jēga šķirot, ir jāskaidro vēl pirms uzstāda konteinerus. Efektīva šķirošana ir reāla iespēja samazināt rēķinus par sadzīves atkritumu izvešanu. Pat neliela daudzdzīvokļu māja pierādīja, ka gadā var ietaupīt ap 2000 eiro. Vienlaikus šajā posmā var preventīvi izskaidrot, ka vienīgā reize, kad visus atkritumus “samet” vienkopus ir tad, ja nepareizo atkritumu apjoms konteinerā pārsniedz pieļaujamo īpatsvaru, un tā joprojām. Savukārt, pēc konteineru ieviešanas motivējoši ir uzstādīt mājai kopīgus šķirošanas mērķus un regulāri informēt par progresu,” risinājumu piedāvāja Stankevičs.

Viņš arī uzsvēra, ka vides pakalpojumu sniedzēji ir atvērti sadarboties ar namu pārvaldniekiem, piedāvājot gan bezmaksas izglītojošos materiālus, gan meistarklases. Opcijas ir – galvenais tās izmantot.

Moderna atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra kā motivācija

Tāpat “CleanR” pētījumus atklāja, ka līdztekus jēgpilnumam un iespējām samazināt tēriņus par atkritumu apsaimniekošanu, iedzīvotājus šķirot motivē arī ērtums.

“Risinājumu ir daudz – sākot no BIO konteineriem un speciālām somām šķirošanai pat nelielos dzīvokļos, beidzot ar pazemes konteineru laukumiem namu pagalmos, kur nebūtu ne smaku, ne grauzēju, nedz arī neestētiskā skata. Gluži pretēji. Tāpat pašlaik Rīgā sāksim pilottestu, kur dzīvokļu īpašnieki paši varēs pieteikt lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešanu, tā paredzot, ka atkritumiem ir atbildīgs to radītājs, nevis visa māja. Jau esam vienojušies par testiem noteiktās Rīgas namu pārvaldnieka adresēs, aicinām arī citu apsaimniekotājus izmantot šo iespēju,” pastāstīja Stankevičs.

Cilvēku ieradumi nemainās nedz pāris nedēļās, nedz mēnešos, taču šķirošanu neviens neatcels. Tā drīzāk veidosies kā stigrāka prasība. Vēl vairāk – aizvien vairāk cilvēku savu dzīvesvietu izvēlas pēc tā, vai tiek nodrošinātas iespējas šķirot, tāpēc pašlaik ir pēdējais brīdis, kad pašvaldībai, namu pārvaldniekiem un vides pakalpojumu sniedzējiem mērķtiecīgi jāsadarbojas šķirošanas ieradumu nostiprināšanai.

Par pētījumu

Pētījumu pēc SIA “CleanR” pasūtījuma veica izpētes uzņēmums “Jaunrades laboratorija”. Izpēte notika no 2021. gada 6. decembra līdz 2022. gada 6.janvārim ar kombinēto pētījumu metodi – kvalitatīvo fokusgrupu diskusiju un kvantitatīvo aptauju tiešsaistē, aptaujājot 410 Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva visiem šo reģionu iedzīvotājiem attiecīgajā vecuma grupā.

Par  “CleanR”  

  

SIA “CleanR” ir vadošais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu pieredzi, plašu un inovatīvu pakalpojumu klāstu, tas apkalpo teju pusmiljonu klientu visā Latvijā. “CleanR” ir Ilgtspējas indeksa platīna kategorijas uzņēmums, apliecinot risku un procesu vadības atbilstību labākajai praksei. “CleanR” ir ieguvis ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, kas apliecina rūpes par darbinieku labbūtību. SIA “CleanR” ietilpst Latvijā vadošajā vides pakalpojumu jomas koncernā AS “CleanR Grupa”, kura uzņēmumi nodrošina vairāk nekā 40 vides pakalpojumu sadzīves un industriālo atkritumu apsaimniekošanā, otrreizējo materiālu šķirošanā un pārstrādē, kā arī telpu un pilsētvides uzkopšanas un namu apsaimniekošanas jomā.   

  

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:   

Tija Ezeriņa

AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību konsultante

E-pasts: [email protected]

Mob. tālr.: +371 29719893