Jūrmalā atklāts jauns šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums

17.09.2021

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Jūrmalā, Ventspils šosejā 61, ir pieejams kopš 16. septembra. Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” to iekārtojis atbilstoši pieprasījumam šķiroto atkritumu veidu sistēmas attīstībā.

Viens no laukuma uzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvā, videi un sabiedrībai nekaitīgā veidā nodot tos sadzīvē radušos atkritumu veidus, kurus ir iespējams pārstrādāt. Jaunā laukuma izveide ikvienam jūrmalniekam sniegs iespēju pašam aktīvi piedalīties aprites ekonomikas īstenošanā jeb gādāt par to, lai manta, kas vēl ir pārstrādājama, patiesi tiek pārstrādāta, nevis kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem tiek aprakta atkritumu poligonā. Vienlaikus laukums mazinās riskus dabā vai nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā nonākt tādiem bīstamiem atkritumiem kā baterijas, akumulatori, apgaismes iekārtas un luminiscentās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu un citas bīstamās vielas. Laukumā tiks pieņemtas arī krāsas, lakas un līdzīga veida atkritumi, kas videi un cilvēkiem rada būtisku apdraudējumu.

Atkritumu šķirošana kļūst arvien nozīmīgāka gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ikdienā. Mērķtiecīgi strādājam pie tā, lai šķirošanas sistēma būtu pēc iespējas pieejamāka un iedzīvotājiem saprotamāka. Redzam, ka cilvēki aktīvāk šķiro un atbildīgāk izturas pret apkārtējo vidi, tās saglabāšanu un ilgtspēju. Ar izglītošanu un skaidrošanu, kā arī kvalitatīvu infrastruktūru, kas ļauj šķirot arī praktiski, turpināsim atbalstīt jūrmalnieku centienus būt videi draudzīgākiem,” norāda “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” pauž pārliecību, ka kvalitatīva šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma pieejamība būtiski palielinās to jūrmalnieku īpatsvaru, kas sāks atkritumus šķirot. Uzņēmums plāno arī izglītot iedzīvotājus par šķirošanas iespējām, kā arī apsver iespējas sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi turpināt rīkot dažāda veida kampaņas, lai ieinteresētu jūrmalniekus sākt šķirot arī vēl maz zināmus atkritumu veidus. Pirmais lielais izaicinājums varētu būt BIO atkritumi. Plānojot aktivitātes šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, uzņēmums pievērsīs īpašu uzmanību jūrmalnieku ierosinājumiem un iniciatīvām no pašvaldības puses.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no atkritumiem, kas radušies mājsaimniecībās:

  • plastmasas atkritumi, plastmasas iepakojums,
  • papīrs un kartons, papīra un kartona iepakojums,
  • stikla iepakojums, stikla atkritumi,
  • metāla iepakojums,
  • tekstils (apģērbi, apavi un mājas tekstils),
  • koksne un koka iepakojums,
  • sadzīvē radušies bīstamie atkritumi:

– galvaniskie elementi (baterijas, akumulatori),

– smēreļļas, eļļas filtri,

– riepas (4 riepas gadā),

– elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi,

– dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji,

– gāzizlādes spuldzes,

– krāsas, lakas (oriģinālajos iepakojumos).

Laukuma darba laiks:
  • pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00,
  • otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00,
  • trešdienās un piektdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00.

Nodrošinot iespēju nodot mājsaimniecībās radušos šķirotos atkritumus pieņemšanas laukumā, aicinām iedzīvotājus vairāk pievērsties atkritumu šķirošanai, tādejādi samazinot savas izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

“Clean R” aicina iedzīvotājus izmantot pilsētā izvietotos publiski pieejamos šķirošanas punktus. Savukārt jautājumu vai neskaidrību apmeklēt “Clean R” mājas lapu  www.cleanr.lv/clean-r vai interesēties pēc papildu informatīvajiem materiāliem, kas palīdzēs apgūt to, kā atkritumus šķirot pareizi.

2021. gada 28. janvārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu atbalstīt šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma izveidi Jūrmalas administratīvajā teritoriālajā – Ventspils šosejā 61. Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkuma līgumu, starp Jūrmalas pilsētas domi un vides pakalpojuma uzņēmumu SIA “Clean R”, laukuma apsaimniekotājs būs SIA “Clean R”.