Krīzes gadā “Clean R” liek pamatus ilgtspējīgai izaugsmei

31.05.2021

Neskatoties uz satricinājumiem Latvijas ekonomikā un lielo nenoteiktību, kas valdīja gandrīz visa 2020. gada garumā, vides pakalpojumu uzņēmums “Clean  R” pērn ir saglabājis apgrozījumu teju 2019. gada līmenī. Turklāt 2020. gadā ir īstenoti vai uzsākti vairāki uzņēmuma ilgtspējīgai darbībai un tautsaimniecībai nozīmīgi projekti – atklāts būvniecības atkritumu šķirošanas centrs “Nomales” Stopiņu novadā, sākta bioloģisko atkritumu dalīta vākšana no daudzdzīvokļu namiem un klientu apkalpošanas pārnešana uz virtuālo vidi.

“Mēs strādājam pie efektīvas un ilgtspējīgas “Clean R” attīstības, gan paplašinot un dažādojot uzņēmuma darbību vides pakalpojumu jomā, gan īstenojot nozīmīgas strukturālas izmaiņas. Mērķtiecīgi ieguldām negatīvās ietekmes uz vidi samazinošās tehnoloģijās, klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanā un procesu optimizācijā. Mēs ne tikai izglītojam cilvēkus par iespējām samazināt un šķirot atkritumus, bet arī virzām atbildīgas un ilgtspējīgas pārmaiņas nozares līmenī. Pēc mūsu iniciatīvas jau šogad tiks sākti vairāki nozīmīgi projekti ar ES līdzfinansējumu, lai pilnveidotu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un sekmētu efektīvāku tās virzību uz aprites ekonomikas principu faktisku ieviešanu,” norāda Linda Rirdance, “Clean R” valdes locekle.

Stratēģiska darbība apvienojumā ar spēju pielāgoties, kas sekmēja iekšējo pārstrukturēšanos, reaģējot uz izmaiņām pieprasījumā, ļāva “Clean R” noslēgt 2020. gadu ar stabiliem finanšu rādītājiem. “Clean R” apgrozījums 2020. gadā ir 41 miljons eiro. Tas ir par 6% mazāks nekā 2019. gadā, kamēr peļņa pērn sasniegusi 4,4 miljonus eiro. Uzņēmums finanšu un peļņas rādītāju nostabilizēšanu saista ar būtiskām strukturālām izmaiņām, biznesa diversificēšanu, būtiski plašāk aptverot vides pakalpojumu segmentu, un efektīvāku izmaksu struktūru. Valsts realizētā politika cīņā ar tā saucamās “pelēkās zonas spēlētājiem”, sekmīgā “Clean R” sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts vides dienestu, ir ļāvusi uzņēmumam uzlabot darbības rezultātus attiecīgajos segmentos. Gūtā peļņa ir devusi “Clean R” iespēju īstenot investīciju plānus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas segmentā un pārdot aktualitāti zaudējušos pamatlīdzekļus. Visas šīs darbības uzlaboja 2020 gada peļņu.

“Clean R” pamatdarbības virzieni ir atkritumu apsaimniekošana, telpu uzkopšanas, kā arī teritoriju un ceļu uzturēšanas un tīrīšanas pakalpojumi. Covid-19 pandēmijas ietekmē 2020. gadā telpu uzkopšanā valdīja liela nenoteiktība. Sīvo konkurenci pastiprināja “pelēko” uzņēmumu īpatsvars un valstī noteiktais darba samaksas pieaugums. Tas būtiski ietekmēja nozares un tās uzņēmumu rentabilitāti. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, “Clean R” saglabāja vadošo pozīciju telpu uzkopšanas pakalpojumu jomā, pārliecinoši nodrošinot arī aktualitāti guvušo dezinfekcijas pakalpojumu klāstu.

Pērn, atklājot būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centru “Nomales” un pievienojoties Sadarbības memorandam par efektīvāku aprites ekonomikas principu īstenošanu būvniecības nozarē, “Clean R” stiprināja savas pozīcijas būvniecības un demontāžas atkritumu apsaimniekošanas segmentā. Tajā saskaņā ar aprites ekonomikas principiem un vadlīnijām “Clean R” nodrošina pilna spektra pakalpojumus no objekta demontāžas un demontēto materiālu izvešanas līdz būvniecības atkritumu šķirošanai un sagatavošanai tālākai pārstrādei jaunos materiālos.

2020. gada nogalē tika veikta kvalitātes, vides pārvaldības, energoefektivitātes, arodveselības un darba drošības vadības sistēmu pārsertifikācija, lai sekmētu iespēju pastāvīgi uzlabot “Clean R” darbības procesus un nodrošināt klientus ar kvalitatīviem, energoefektīviem, drošiem un videi draudzīgiem pakalpojumiem. 2020. gadā tika turpināta “Clean R” autoparka modernizācija, iegādājoties jaunas atkritumu vedēju automašīnas. Rūpējoties par apkārtējo vidi un telpu mikroklimatu, 2020. gadā veikta biroja ēkas jumta siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

Arī 2020.gadā “Clean R” piedalījās “Ilgtspējas indeksā”, kur 100 dažādu Latvijas nozaru pārstāvju konkurencē ieguva zelta kategorijas nomināciju. “Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kura ietvaros pēc starptautiski atzītas metodoloģijas tiek vērtēti organizāciju risku un procesu vadības principi.

2021. gadā “Clean R” aktīvi strādā, lai uzlabotu uzņēmuma korporatīvās pārvaldības principus, radot vidi, kurā valda vēl lielāka uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība. “Clean R” veiks ieguldījumus poliolefīnu pārstrādes rūpnīcā. Turpinot zaļo kursu, “Clean R” 2021. gadā atjaunos auto parku ar videi draudzīgākām atkritumu izvešanas automašīnām, kas darbināmas ar saspiesto dabasgāzi. Uzņēmums pieņēmis arī stratēģisku lēmumu turpmāk iespēju robežās, atjaunojot autoparku, pāriet uz elektroauto, tādējādi mazinot vides piesārņojumu. Tiek atjaunota arī teritoriju uzkopšanas tehnika un modernizētas kanalizācijas sistēmas. “Clean R” turpinās uzlabot klientu apkalpošanu ar moderniem IT risinājumiem, kas ļauj efektīvi pilnveidot attālinātās un pašapkalpošanās iespējas.

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” ir nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu ilgu darba pieredzi. “Clean R” nodarbina vairāk nekā 1 300 strādājošo un sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomā, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.