Clean R

Piesniguši un necaurbraucami pagalmi apgrūtina atkritumu izvešanu

16.12.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” vērš iedzīvotāju uzmanību uz apgrūtinātu, vietām pat neiespējamu piekļuvi atkritumu konteineriem, kas būtiski sarežģī atkritumu izvešanu un var kavēt pakalpojuma izpildi. Lai arī jau ilgāku laiku ir atkusnis, tomēr daudzos Rīgas mikrorajonu pagalmos sniegs pārvērties ledainās risēs, daudzviet iebraukšanu aizvien kavē arī kupenas un neiztīrīti piebraucamie ceļi, kas pārvērtušies ledū, kā arī pie mājām neapdomīgi novietotais transports, kas liedz iebraukšanu pagalmā. Tajos gadījumos, kad atstājat savu personīgo auto pie daudzdzīvokļu mājas, “Clean R” aicina izvērtēt, vai novietotajai mašīnai droši varēs pabraukt garām gan ātrās palīdzības un ugunsdzēsēju, gan arī atkritumvedēja mašīnas. Vissarežģītākā situācija ir izveidojusies uz Latvijas reģionu ielām un iebrauktuvēm, kuras burtiski pārvērtušās par slidotavām.

Decembrī Rīgā fiksēti 837 gadījumi, kad apledojušu, netīrītu pagalmu un neapdomīgi novietotu automašīnu dēļ nav izdevies piekļūt atkritumu konteineriem. No tiem 483 gadījumos piekļuvi konteineram liedza pagalmā neapdomīgi novietotās iedzīvotāju automašīnas, kas specializētajai tehnikai traucēja iebraukt pagalmā.

“Lielākoties šie gadījumi ir saistīti ar daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kuros, arī beidzoties intensīvajai snigšanai, nav izdevies attīrīt no sniega piebraucamos ceļus. Pagalmos iebrauktās rises daudzviet apledojušas un ledus konsistenci saglabā aizvien, bet daudzos pagalmos sniegs ir pieblietēts un atkusnī apledojis, tos pārvēršot burtiski par slidotavu. No ietvēm tīrītais sniegs daudzos pagalmos vaļņos sakrauts pie piebraucamajiem ceļiem, padarot tos būtiski šaurākus, taču iedzīvotāji aizvien uz tiem novieto arī savas mašīnas, rezultātā jau tāpat šaurā braucamā daļa kļuvusi vēl šaurāka, droša iebraukšana smagajai tehnikai daudzviet ir neiespējama. Tādēļ aicinām — pirms atstājat pagalmā savu auto, novērtējiet, vai tam būs iespējams droši tikt garām,” aicina vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” Klientu apkalpošanas departamenta vadītājs Reinis Zarāns. Viņš norāda, ka reizēs, kad konteineram nav izdevies piekļūt, atkritumvedēju brigāde tam brauc pakaļ atkārtoti, un netrūkst adrešu, kur konteineram nesekmīgi mēģināts piekļūt pat vairākkārt.

Lai arī “Clean R” atkritumvedēju šoferi ir teicami autovadītāji, kas lielo mašīnu spēj izmanevrēt arī sarežģītos apstākļos, gadījumos, kad nav pārliecības, ka autkritumvedējam izdosies iekļūt pagalmā, nesabojājot iedzīvotāju privāto transportu, šoferiem ir tiesības pieņemt lēmumu par konteinera neizvešanu. Visas problemātiskās situācijas tiek fiksētas, un fotofiksācija ir pieejama arī klientam.

“Clean R” aicina iedzīvotājus būt pretimnākošiem un iespēju robežās savu transportu pagalmos novietot tā, lai tas netraucē specializētās tehnikas piekļūšanai konteineriem. Kā arī būt saprotošiem, ja konteiners nav izvests atbilstoši grafikam. Reinis Zarāns norāda, ka pa apledojušajiem kukuržņiem ne vienmēr arī izdodas konteinerus novietot precīzi atpakaļ tiem paredzētajās vietās, un aicina mājas sētnieku vai iedzīvotājus šādā situācijā būt izpalīdzīgiem un iecietīgiem.

Lielais sniega apjoms pagalmos joprojām apgrūtina arī lielgabarīta atkritumu izvešanu no tiem daudzdzīvokļu māju pagalmiem, kur tādiem ierīkoti savākšanas laukumi.

“Dīvāni, krēsli, mēbeles un līdzīgi atkritumi, kas novietoti pagalmos speciāli ierīkotajās novietnēs, ir apsniguši ar biezu sniega kārtu, bet ceļš līdz tiem mēdz būt apledojis. Ja lielgabarīta atkritumu novietnei nav iespējams piebraukt ar tehniku un tie ar rokām jānes tālāku ceļa gabalu, tas ne vienmēr iespējams. Risinājums šādu atkritumu izvešanai aizvien tas pats — aicinām iedzīvotājus būt izprotošiem, ja laukums nav izvests atbilstoši grafikam, un izvērtēt, vai pagalmā novietotās mašīnas netraucē specializētajam transportam,” tā Reinis Zarāns.

Vienlaikus “Clean R” daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus aicina iespēju robežās palielināt intensitāti, kādā tiek tīrītas pagalmu brauktuves un konteineru izstumšanas vietas, samazinot risku ilglaicīgi veidoties sasalstošām un neizbraucamām risēm, kas apgrūtina pārvietošanos gan iedzīvotājiem, gan arī specializētajam transportam. Kā papildu pagaidu risinājumu “Clean R” namu apsaimniekotājus lūdz izvērtēt iespējas atkritumu konteineru novietnes pagalmos pārvietot uz vietu, kur tām ir vieglāk piekļūt, vai arī atkritumu izvešanas dienā izstumt konteinerus tuvāk vietām, kur ir iespējams tiem piekļūt.

Reinis Zarāns gan akcentēja, ka pēdējo nedēļu laikā “Clean R” saņēmis arī vairāku iedzīvotāju atzinību par to, ka atkritumu konteineru izvedēji ir spējuši nodrošināt atkritumu izvešanu šķietami bezcerīgos apstākļos.

“Clean R” norāda, ka vissarežģītākā situācija patreiz ir uz Latvijas reģionu un lauku teritorijas ielām un iebrauktuvēm, pa kurām pārvietojoties, smagā tehnika nonāk ļoti sarežģītās un bīstamās situācijās. Ceļi pārvērtušies ne tikai automašīnu vadītājiem, bet arī gājējiem bīstamās slidotavās. Uzņēmums aicina atbildīgos pakalpojuma sniedzējus uz aktīvu rīcību, lai mazinātu situācijas bīstamību.