SIA “CleanR” atkārtoti saņem integrētās vadības sistēmas ISO sertifikātus, tostarp kā viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā — arī arodveselības un darba drošības pārvaldības jomā

Turpinot iekšējo procesu pilnveidošanu, vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” atkārtoti ieguvis četrus starptautiskā vadības sistēmu sertifikācijas līdera “Bureau Veritas Latvia” integrētās vadības sistēmas ISO sertifikātus, kas apliecina uzņēmuma darbības atbilstību ISO kvalitātes vadības, energopārvaldības, vides pārvaldības sistēmu atbilstību starptautisko standartu prasībām. CleanR ir viens no nedaudziem uzņēmumiem Latvijā, kas ieguvis arī ISO 45001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sertifikātu, atspoguļojot uzņēmuma būtisko fokusu, rūpējoties par darba vides uzlabojumiem un drošības pilnveidošanu.

Resertifikācija ir apliecinājums klientiem, partneriem un darbiniekiem par uzņēmuma īstenotiem labas biznesa prakses principiem, kuriem sekojot uzņēmumā tiek īstenoti visi nepieciešamie procesi veiksmīgai savstarpējai sadarbībai. “Bureau Veritas Certification” zīme ir starptautiskā līmenī atzīts apliecinājums, kas nozīmē sertificētā uzņēmuma spēkā esošās saistības attiecībā uz izcilību, ilgtspējīgu darbību un uzticamību.

CleanR atkārtoti ieguvis ISO 9001:2015 sertifikātu par kvalitātes vadības sistēmu atbilstību starptautiskiem standartiem, ISO 14001:2015 par vides vadības sistēmām, ISO 50001:2018 par efektīvu energopārvaldības sistēmas ieviešanu un ISO 45001:2018 par arodveselības un darba drošības vadības sistēmām.

Sertifikācijas audita rezultāti apliecina, ka uzņēmumam ir svarīga savu pakalpojumu kvalitāte, nekaitīgums, drošība un efektivitāte, nodrošinot pakalpojumus augstākajā līmenī.