Tiek pārtraukts iepirkums “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas” būvdarbu veikšanai

06.01.2021

Vides pakalpojumu uzņēmums Clean R pārtrauc iepirkuma procedūru SIA “Clean R” “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas” būvdarbu veikšanai. Lēmuma pamatojums