Ja izvešanas reizes samazināsies, vai samazināsies arī rēķini par atkritumu apsaimniekošanu?

Izmaksas

Viens pusslēptais konteiners ietilpības ziņā aizstāj līdz pat 7 parastajiem virszemes konteineriem. Tas nozīmē to, ka pusslēpto konteineru tilpums ļauj uzkrāt lielāku atkritumu apjomu, tādēļ atkritumi būs jāizved retāk, kas labvēlīgi ietekmē pagalma infrastruktūru, taču neietekmē kopējo izvedamo atkritumu kubikmetru apjomu, kas pamatā nosaka maksas veidošanos.

Svarīgi piebilst, ka minimāli iespējamo atkritumu izvešanas biežumu nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Līdz ar to, samazināt biežumu varēs tā, lai tas nepārkāptu noteikumos atrunāto. Efektīvākais veids, kā samazināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu ir kārtīga atkritumu šķirošana. Izbūvējot pusslēptos konteinerus tiek gādāts par šķirošanas iespējām. Par samazinātu maksu, iespējams šķirot BIO atkritumus, savukārt dalīti vākta stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojums tiek izvests bez maksas.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.