Vai pazemes konteineru izbūve var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas vēlāk?

Izmaksas

Rīgā atkritumu apsaimniekošanas izmaksas nosaka atkritumu kubatūra un konteineru izvešanas biežums. Pareizi šķirots papīra, plastmasas, metāla un stikla iepakojums tiek izvests bez maksas, tādēļ šķirošana un mazāka atkritumu radīšana ir galvenais veids, kā samazināt savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu. Svarīgi, ka pēc pusslēpto konteineru infrastruktūras izbūves sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas m3 izmaksas nepieaugs, un būs vienādas ar virszemes konteineru apsaimniekošanas izmaksām konkrētajā CleanR apsaimniekošanas zonā.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.