Kā var zināt, vai konkrētajā pagalmā varēs izbūvēt pazemes konteinerus?

Izbūve

Katrs mājas pieteikums tiek individuāli izvērtēts, pārbaudot, vai adresē fiziski izbūve ir iespējama – vai tajā ir gana vietas, lai varētu iebraukt lielgabarīta transportlīdzeklis, kura platums ir aptuveni 2,50 metri, pagalmā ir jābūt vietai, kur 5,5, pat 6m garais transportlīdzeklis var apgriezties un pacelt tā strēli 6 metru augstumā. 

Tāpat, iesniedzot pieteikumu, mājas apsaimniekotājam ir jānodrošina zemes topogrāfija, lai pārbaudītu, vai izvēlētajā vieta ir brīva no virszemes un apakšzemes komunikācijām. Tvertnes pazemes daļas izbūves dziļums sasniedz 2 metrus, kur tiek guldīta pusslēpto konteineru pazemes daļa ar ietilpību līdz pat 7 ierastajiem virszemes konteineriem. Pusslēptā konteinera virszemes daļas augstums ir 1,25 metri. Vietas izvēlē jāņem vērā aktuālie Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.