Kāda ir CleanR loma projektā un cik daudz darba jāveic klientam?

Izbūve

Pazemes konteineru izbūvē ir četras galvenās daļas: plānošana, projektēšana, būvniecība un nodošana ekspluatācijā. Lielāko daļu darbu jeb vairāk nekā 90% veic CleanR.

Plānošanas stadijā CleanR tehniski konsultē par izbūves vietas izvēli un slēdz līgumu par izbūvi. Šajā laikā klientam – jāpiedalās iespējamās izbūves vietas noteikšanā, jānodrošina topogrāfijas vai būvju situācijas plānu, veic iedzīvotāju aptauju un iesaistīties būvniecības lietas izveidē BIS sistēmā.

Pēc tam atbilstoši plānam CleanR nodrošina projektēšanu, būvniecību un nodošanā ekspluatācijā. Klientam jāinformē iedzīvotāji par būvdarbu uzsākšanu un par automašīnu novietošanas izmaiņām. Jāiesaistās objekta nodošanā ekspluatācijā BIS sistēmā.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.