Kāpēc dažos mēnešos mans rēķins ir lielāks nekā citos?

Rēķini

Ir vairāki iemesli, kādēļ rēķins var būt lielāks:

– mēnesī ir bijis vairāk nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas reižu nekā grafikā ieplānots (tas atkarīgs no nedēļas dienu skaita vienā mēnesī. (Piemēram, ir mēneši, kuros ir nevis 4 bet 5 otrdienas);

– kādā no šķirošanas konteineriem ir bijuši neatbilstoši atkritumi, un rēķinā tika iekļauts līgumsods

– tika pieteiktas papildu atkritumu izvešanas reizes ārpus saskaņotā grafika;

– atkritumu izvešanas reizē pēc grafika bija vairāk atkritumu nekā konteinera tilpums jeb atkritumu tvertne bijusi pārpildīta.

Jūrmalas iedzīvotāju rēķinus var ietekmēt nevis izvešanas reižu skaits, bet tas cik konteinera tvertnē ir atkritumu jeb kāds ir to kopējais svars tonnās.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.